Försvar

Området omfattar totalförsvar, det vill säga den verksamhet som är nödvändig för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvar består av det militära försvaret och det civila försvaret samt samordningen mellan dessa verksamheter. Området inkluderar bland annat frågor rörande totalförsvarsplikt, försvarsunderrättelseverksamhet och signalskydd. I området ingår också försvars- och försvarsmaterielsamarbeten med andra länder.

Ansvariga för försvar

Ansvariga statsråd

Peter Hultqvist Försvars­minister
Peter Hultqvist Försvars­minister
Mikael Damberg, Närings- och innovations­minister
Mikael Damberg Inrikes­minister

Ansvariga departement

Aktuellt om försvar

  • Sverige deltar i försvarssamarbetet European Intervention Initiative

    Försvarsminister Peter Hultqvist undertecknar intentionsavtal.
    Försvarsminister Peter Hultqvist undertecknade det intentionsavtal som ansluter Sverige till EI2. Foto: Filippa Chantereau/Regeringskansliet

    Under ett möte i Hilversum i Nederländerna den 20 september anslöt Sverige till försvarssamarbetet European Intervention Initiative (EI2). Samarbetet utgör en plattform för säkerhetspolitisk dialog och möjligt samarbete kopplat till olika typer av krissituationer.

Illustration: Regeringskansliet

Försvarsberedningen

Försvarsberedningen gavs den 9 januari 2017 anvisningar för det fortsatta arbetet. Den 14 maj 2019 lämnades en försvars- och säkerhetspolitisk rapport till regeringen. Rapporten kommer att vara ett viktigt underlag inför nästa försvarsbeslut 2020.

Inriktningspropositionen
Inriktningspropositionen Foto: Mikael Kiesbye/Regeringskansliet

Genomförandet av försvarsbeslutet - regeringens åtgärder på försvarsområdet

Under mandatperioden har regeringen arbetat med att genomföra det av riksdagen fastställda försvarsbeslutet. Mycket har redan åstadkommits och det går att se ett antal områden där beslutet redan hunnit få effekt.

Sverige Finland
Svensk-finskt försvarsamarbete Försvarsdepartementet

Försvarssamarbetet Sverige Finland

Sverige och Finland har ett nära försvarspolitiskt samarbete och samverkar både bilateralt och inom olika internationella forum.

Regeringskansliet

Prenumerera på nyheter om försvarspolitiken från regeringens webbplats

Följ regeringens arbete inom försvarspolitiken genom att prenumerera på innehåll från regeringen.se och få nya publiceringar och länkar direkt via e-post. Ställ in politikområde, typ av innehåll, departement eller statsråd och skapa en anpassad prenumeration.

Innehåll om försvar

Prenumerera

Totalt 1027 träffar.