Försvar

Området omfattar totalförsvar, det vill säga den verksamhet som är nödvändig för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvar består av det militära försvaret och det civila försvaret samt samordningen mellan dessa verksamheter. Området inkluderar bland annat frågor rörande totalförsvarsplikt, försvarsunderrättelseverksamhet och signalskydd. I området ingår också försvars- och försvarsmaterielsamarbeten med andra länder.

Ansvariga för försvar

Ansvariga statsråd

Peter Hultqvist Försvars­minister
Peter Hultqvist Försvars­minister
Morgan Johansson, Justitie- och migrations­minister
Morgan Johansson Justitie- och inrikes­minister

Ansvariga departement

Aktuellt om försvar

  • Regeringen föreslår inrättandet av försvarsgrensstaber

    Regeringen har den 22 november beslutat om en proposition som föreslår att riksdagen ger regeringen befogenhet att i Försvarsmakten inrätta försvarsgrensstaber för armén, marinen och flygvapnet. Syftet med inrättandet av staberna är bland annat att öka robustheten i Försvarsmaktens ledningsorganisation.

Försvarsminister Peter Hultqvist och den norske försvarsministern Frank Bakke-Jensen talar med soldater som övar under Trident Juncture 18.
Försvarsminister Peter Hultqvist och den norske försvarsministern Frank Bakke-Jensen talar med soldater som övar under Trident Juncture 18. Foto: Maja Zachrisson / Regeringskansliet

Svenska förband i internationell övning i Norge

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte den 28 oktober tillsammans med den norske försvarsministern Frank Bakke-Jensen den nu pågående Natoövningen Trident Juncture 18. Ministrarna besökte den svensk-finska reducerade armébrigad som finns grupperad i Röros. Utöver deltagande arméförband, deltar Sverige även med två Visbykorvetter och åtta JAS 39 Gripen.

Illustration: Regeringskansliet

Försvarsberedningen

Försvarsberedningen gavs den 9 januari 2017 anvisningar för det fortsatta arbetet. Senast den 14 maj 2019 ska beredningen lämna en försvars- och säkerhetspolitisk rapport till regeringen. Rapporten kommer att vara ett viktigt underlag inför nästa försvarsbeslut 2020.

Inriktningspropositionen
Inriktningspropositionen Foto: Mikael Kiesbye/Regeringskansliet

Genomförandet av försvarsbeslutet - regeringens åtgärder på försvarsområdet

Under mandatperioden har regeringen arbetat med att genomföra det av riksdagen fastställda försvarsbeslutet. Mycket har redan åstadkommits och det går att se ett antal områden där beslutet redan hunnit få effekt.

Sverige Finland
Svensk-finskt försvarsamarbete Försvarsdepartementet

Försvarssamarbetet Sverige Finland

Sverige och Finland har ett nära försvarspolitiskt samarbete och samverkar både bilateralt och inom olika internationella forum.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 969 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida