Försvar

Området omfattar totalförsvar, det vill säga den verksamhet som är nödvändig för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvar består av det militära försvaret och det civila försvaret samt samordningen mellan dessa verksamheter. Området inkluderar bland annat frågor rörande totalförsvarsplikt, försvarsunderrättelseverksamhet och signalskydd. I området ingår också försvars- och försvarsmaterielsamarbeten med andra länder.

Ansvariga för försvar

Ansvariga statsråd

Peter Hultqvist Försvars­minister
Peter Hultqvist Försvars­minister
Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister
Morgan Johansson Justitie- och inrikes­minister

Ansvariga departement

Aktuellt om försvar

  • Fortsatt stöd till Ukrainas försvar

    Regeringen ger Försvarsmakten och Försvarets materielverk i uppdrag att redovisa förslag på hur ett fortsatt stöd till Ukrainas försvar kan utformas.

  • Kontrollen över Östersjön i fokus under försvarsministermöte på Gotland

    Säkerheten runt Östersjön och fördjupat försvarssamarbete stod på agendan när försvarsminister Peter Hultqvist träffade sina nordiska och baltiska kollegor på Gotland.

  • Artilleriammunition till Ukraina

    I samband med sin resa till Sollefteå, onsdag den 31 augusti besökte statsminister Magdalena Andersson Västernorrlands regemente I21 tillsammans med försvarsminister Peter Hultqvist. Vid pressträffen meddelade statsministern att regeringen under torsdagen kommer att fatta beslut om ett sjunde militärt stödpaket till Ukraina.

Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Totalförsvarsproposition 2021–2025: inriktning av Sveriges försvarspolitik

Proposition Totalförsvar 2020/21:30 innehåller förslag om ett övergripande mål för totalförsvaret och nya mål för det militära respektive civila försvaret.

Illustration: Regeringskansliet

Utveckling av ett modernt totalförsvar

I den tidigare försvarspropositionen för 2016–2020 angavs att det viktigaste under perioden var att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret.

Nato-möte
Nato-möte Foto: Nato

Internationella försvarssamarbeten

Sverige har ett omfattande försvarssamarbete med andra stater och organisationer. Dessa samarbeten är en integrerad del av den solidariska säkerhetspolitiken enligt vilken Sverige bygger säkerhet tillsammans med andra.

Illustration: Försvarsdepartementet

Försvarssamarbetet Sverige Finland

Sverige och Finland har ett nära försvarspolitiskt samarbete och samverkar både bilateralt och inom olika internationella forum. Målet med samarbetet är att förbättra ländernas försvarsförmåga, möjliggöra gemensamt operativt agerande och främja gemensamma intressen på försvarsområdet.

Innehåll om försvar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1507 träffar.