Försvar

Området omfattar totalförsvar, det vill säga den verksamhet som är nödvändig för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvar består av det militära försvaret och det civila försvaret samt samordningen mellan dessa verksamheter. Området inkluderar bland annat frågor rörande totalförsvarsplikt, försvarsunderrättelseverksamhet och signalskydd. I området ingår också försvars- och försvarsmaterielsamarbeten med andra länder.

Ansvariga för försvar

Ansvarigt statsråd

Peter Hultqvist Försvars­minister
Peter Hultqvist Försvars­minister

Ansvariga departement

Aktuellt om försvar

 • Försvarsminister Peter Hultqvist träffade ledamöterna i Pliktrådet

  Fyra personer står på rad tillsammans med försvarsminister Peter Hultqvist.
  Företrädare som är invalda i nuvarande Pliktråd, det andra i ordningen sedan återaktiveringen av värnplikten 2017, träffade försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Maja Lindqvist Persson/Regeringskansliet

  Onsdag den 1 december träffade försvarsminister Peter Hultqvist ledamöterna i Pliktrådet.

 • Peter Hultqvist deltog vid överlämnandet av första eldenheten av luftvärnssystem 103 Patriot till Lv 6

  Peter Hultqvist stående utomhus med personal från Lv 6.
  Peter Hultqvist på besök vid Luftvärnsregementet i Halmstad. Foto: Stefan Bratt

  Den 18 november överlämnade Försvarets materielverk formellt den första av fyra eldenheter av luftvärnssystem 103 Patriot till Försvarsmakten. Försvarsministern deltog vid överlämnandet som skedde på Luftvärnsregementet i Halmstad.

Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Totalförsvarsproposition 2021–2025: inriktning av Sveriges försvarspolitik

Proposition Totalförsvar 2020/21:30 innehåller förslag om ett övergripande mål för totalförsvaret och nya mål för det militära respektive civila försvaret.

Ett modent försvar
Ett modernt försvar Regeringskansliet

Utveckling av ett modernt totalförsvar

I den tidigare försvarspropositionen för 2016–2020 angavs att det viktigaste under perioden var att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret.

Nato-möte
Nato-möte Foto: Nato

Internationella försvarssamarbeten

Sverige har ett omfattande försvarssamarbete med andra stater och organisationer. Dessa samarbeten är en integrerad del av den solidariska säkerhetspolitiken enligt vilken Sverige bygger säkerhet tillsammans med andra.

Sverige Finland
Svensk-finskt försvarsamarbete Försvarsdepartementet

Försvarssamarbetet Sverige Finland

Sverige och Finland har ett nära försvarspolitiskt samarbete och samverkar både bilateralt och inom olika internationella forum. Målet med samarbetet är att förbättra ländernas försvarsförmåga, möjliggöra gemensamt operativt agerande och främja gemensamma intressen på försvarsområdet.

Innehåll om försvar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1309 träffar.