Försvar

Området omfattar totalförsvar, det vill säga den verksamhet som är nödvändig för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvar består av det militära försvaret och det civila försvaret samt samordningen mellan dessa verksamheter. Området inkluderar bland annat frågor rörande totalförsvarsplikt, försvarsunderrättelseverksamhet och signalskydd. I området ingår också försvars- och försvarsmaterielsamarbeten med andra länder.

Ansvariga för försvar

Ansvariga statsråd

Peter Hultqvist Försvars­minister
Peter Hultqvist Försvars­minister
Morgan Johansson, Justitie- och migrations­minister
Morgan Johansson Justitie- och inrikes­minister

Ansvariga departement

Aktuellt om försvar

 • Uttalande från de nordiska försvarsministrarna den 21 januari 2022 om läget i och omkring Ukraina

  De nordiska försvarsministrarna har den 21 januari 2022 gjort ett gemensamt uttalande om läget i och omkring Ukraina.

 • Försvarsministern deltog i återinvigningen av Västernorrlands regemente

  Peter Hultqvist står på en scen utomhus med flera personer och den svenska flaggan i bakgrunden.
  Försvarsminister Peter Hultqvist höll tal under återinvigningen av Västernorrlands regemente (I 21) i Sollefteå. Foto: Rebecca Abrahamsson/Försvarsdepartementet

  Den 16 januari besökte försvarsminister Peter Hultqvist Sollefteå för att delta i återinvigningen av Västernorrlands regemente (I 21) med Jämtlands fältjägarkår i Östersund. Detta är det femte av sex förband som återetableras 2021–2022 i syfte att förstärka Försvarsmaktens närvaro i hela Sverige.

 • Det allvarliga säkerhetspolitiska läget i fokus på EU:s informella försvarsministermöte

  Florence Parly och Peter Hultqvist står bredvid varandra. I bakfgrunden syns Frankrikes och Sveriges flaggor.
  Frankrikes försvarsminister Florence Parly och Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Försvarsdepartementet

  Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 12–13 januari i EU:s informella försvarsministermöte i Brest, Frankrike. Mötet dominerades av det allvarliga säkerhetspolitiska läget med fokus på situationen i och omkring Ukraina.

Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Totalförsvarsproposition 2021–2025: inriktning av Sveriges försvarspolitik

Proposition Totalförsvar 2020/21:30 innehåller förslag om ett övergripande mål för totalförsvaret och nya mål för det militära respektive civila försvaret.

Ett modent försvar
Ett modernt försvar Regeringskansliet

Utveckling av ett modernt totalförsvar

I den tidigare försvarspropositionen för 2016–2020 angavs att det viktigaste under perioden var att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret.

Nato-möte
Nato-möte Foto: Nato

Internationella försvarssamarbeten

Sverige har ett omfattande försvarssamarbete med andra stater och organisationer. Dessa samarbeten är en integrerad del av den solidariska säkerhetspolitiken enligt vilken Sverige bygger säkerhet tillsammans med andra.

Sverige Finland
Svensk-finskt försvarsamarbete Försvarsdepartementet

Försvarssamarbetet Sverige Finland

Sverige och Finland har ett nära försvarspolitiskt samarbete och samverkar både bilateralt och inom olika internationella forum. Målet med samarbetet är att förbättra ländernas försvarsförmåga, möjliggöra gemensamt operativt agerande och främja gemensamma intressen på försvarsområdet.

Innehåll om försvar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1329 träffar.