Försvar

Området omfattar totalförsvar, det vill säga den verksamhet som är nödvändig för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvar består av det militära försvaret och det civila försvaret samt samordningen mellan dessa verksamheter. Området inkluderar bland annat frågor rörande totalförsvarsplikt, försvarsunderrättelseverksamhet och signalskydd. I området ingår också försvars- och försvarsmaterielsamarbeten med andra länder.

Ansvariga för försvar

Ansvariga statsråd

Peter Hultqvist Försvars­minister
Peter Hultqvist Försvars­minister
Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister
Morgan Johansson Justitie- och inrikes­minister

Ansvariga departement

Aktuellt om försvar

 • Fördjupat försvarssamarbete mellan Danmark, Norge och Sverige

  De tre ministrarna stående utomhus i Malmö hamn med mikrofoner framför sig.
  Försvarsminister Peter Hultqvist (mitten), Danmarks försvarsminister Morten Bødskov (vänster) och Norges försvarsminister Bjørn Arild Gram (höger) på den pressträff som hölls i samband med deras möte i Malmö. Foto: Försvarsdepartementet

  Den 8 augusti möttes försvarsminister Peter Hultqvist, Danmarks försvarsminister Morten Bødskov och Norges försvarsminister Bjørn Arild Gram i Malmö. De diskuterade fördjupat samarbete mellan de tre länderna för att bidra till säkerhet och stabilitet i Östersjöregionen.

 • Sverige utbildar ukrainska soldater i Storbritannien

  M agdalena Andersson och Peter Hultqvist omgivna av militärer utomhus.
  Statsminister Magdalena Andersson och försvarsminister Peter Hultqvist på plats hos Försvarsmakten i Boden, där de höll en gemensam pressträff den 7 augusti för att berätta om regeringens beslut att Försvarsmakten ska skicka instruktörer till Storbritannien för att genomföra militär grundutbildning för ukrainska medborgare. Foto: Försvarsmakten

  Regeringen har beslutat att Försvarsmakten ska skicka instruktörer till Storbritannien för att genomföra militär grundutbildning för ukrainska medborgare, som sedan kan tjänstgöra i Ukrainas försvarsmakt. Syftet är att möjliggöra för Ukraina att upprätthålla och stärka sin försvarsförmåga.

 • JEF utökar närvaron i Sverige och Finland

  Peter Hultqvist står utomhus framför ett flygplan och blir intervjuad.
  Försvarsminister Peter Hultqvist på besök på JEF-övningen vid Skaraborgs flygflottilj (F 7) i Såtenäs. Foto: Viktoria Rinaldo/Försvarsmakten

  Under de kommande månaderna planeras flera övningar i Sverige och Finland inom ramen för försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force (JEF), mot bakgrund av att länderna ansökt om medlemskap i Nato. Försvarsminister Peter Hultqvist besökte den 5 juli en JEF-övning vid Skaraborgs flygflottilj (F 7) i Såtenäs.

 • Ytterligare militärt stöd till Ukraina

  Peter Hultqvist och Ukrainas ambassadör i Sverige står inomhus framför en trädörr.
  Försvarsminister Peter Hultqvist träffade Ukrainas ambassadör i Sverige, Plakhotniuk Andrii, och informerade om att Sverige ger ytterligare militärt stöd till Ukraina. Foto: Regeringskansliet

  Regeringen har beslutat om ytterligare militärt stöd till Ukraina. Stödet består av materiel som Ukraina efterfrågat, till exempel pansarvärnsvapen, understödsvapen samt minröjningsutrustning. Totalt uppgår detta stöd till ett värde av cirka 500 miljoner kronor.

Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Totalförsvarsproposition 2021–2025: inriktning av Sveriges försvarspolitik

Proposition Totalförsvar 2020/21:30 innehåller förslag om ett övergripande mål för totalförsvaret och nya mål för det militära respektive civila försvaret.

Illustration: Regeringskansliet

Utveckling av ett modernt totalförsvar

I den tidigare försvarspropositionen för 2016–2020 angavs att det viktigaste under perioden var att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret.

Nato-möte
Nato-möte Foto: Nato

Internationella försvarssamarbeten

Sverige har ett omfattande försvarssamarbete med andra stater och organisationer. Dessa samarbeten är en integrerad del av den solidariska säkerhetspolitiken enligt vilken Sverige bygger säkerhet tillsammans med andra.

Illustration: Försvarsdepartementet

Försvarssamarbetet Sverige Finland

Sverige och Finland har ett nära försvarspolitiskt samarbete och samverkar både bilateralt och inom olika internationella forum. Målet med samarbetet är att förbättra ländernas försvarsförmåga, möjliggöra gemensamt operativt agerande och främja gemensamma intressen på försvarsområdet.

Innehåll om försvar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1481 träffar.