Civilt försvar

Civilt försvar och arbetet med detta, tar sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap och syftar till att inför och under höjd beredskap samt under krig värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.

Ansvariga för civilt försvar

Ansvarigt statsråd

Morgan Johansson, Justitie- och migrations­minister
Morgan Johansson Justitie- och inrikes­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om civilt försvar

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringen utser generaldirektör till MPF

Regeringen har beslutat att anställa Henrik Landerholm som generaldirektör för Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF). Han tillträder sin nya tjänst den 1 januari 2022 när myndigheten inleder sin verksamhet. Henrik Landerholm kommer närmast från uppdraget som ambassadör i Förenade Arabemiraten.

Foto: Maskot/Folio

MSB ska utbilda ungdomar i krisberedskap och civilt försvar

Regeringen ger Myndig­heten för sam­hälls­skydd och bered­skap (MSB) i uppdrag att utforma och genom­föra en digital utbild­ning för ungdomar i kris­beredskap och civilt försvar. Utbild­ningen ska vara frivillig och erbjudas ung­domarna det år de fyller 16.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Ny generaldirektör för MSB

Regeringen har utsett Charlotte Petri Gornitzka till general­direktör och chef för Myndig­heten för sam­hälls­skydd och bered­skap (MSB). Hon är i dag assiste­rande general­sekre­terare och biträdande chef för FN:s barnfond, UNICEF, i New York och till­träder sin nya tjänst den 10 december.

Rättsinformation
Rättsinformation Illustration: Regeringskansliet

Totalförsvaret 2021–2025

Propositionen innehåller förslag om ett övergripande mål för totalförsvaret, nya mål för det militära respektive civila försvaret, inriktningen för Försvarsmaktens krigsorganisation, förändringar i Försvarsmaktens grundorganisation samt lagändringar med anledning av namnbyte på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

Innehåll om civilt försvar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 255 träffar.