Civilt försvar

Civilt försvar och arbetet med detta, tar sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap och syftar till att inför och under höjd beredskap samt under krig värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.

Ansvariga för civilt försvar

Ansvarigt statsråd

Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister
Morgan Johansson Justitie- och inrikes­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om civilt försvar

  • Satsningar på det civila försvaret och krisberedskapen

    Vid en pressträff presenterade regeringen en historisk myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap i syfte att stärka landets motståndskraft under fredstida krissituationer, höjd beredskap och krig. På pressträffen presenterades också ett tvärsektoriellt näringslivsråd som ska vara ett rådgivande forum på strategisk nivå där staten och näringslivet kan utbyta information om frågor som är viktiga för totalförsvaret och krisberedskapen.

Illustration: Regeringskansliet

Ett starkare civilt försvar

Den säker­hets­politiska utveck­lingen i Sveriges när­område har medfört ett behov av att stärka det civila försvaret och kris­beredskapen. I vår­ändrings­budgeten för 2022 tillför regeringen därför samman­lagt 800 miljoner kronor för att stärka det civila försvaret på lokal, regional och nationell nivå. Satsningarna är en del av överens­kommelsen mellan samtliga riks­dagspartier om det militära och civila försvaret.

Finlands inrikes­minister Krista Mikkonen och justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.
Finlands inrikes­minister Krista Mikkonen och justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Foto: Lauri Heikkinen/valtioneuvoston kanslia resp. Ninni Andersson/Regeringskansliet

Sveriges och Finlands inrikesministrar träffades för att diskutera det bilaterala samarbetet

Det svensk-finska samarbetet inom krisberedskap fungerar väl. Det framgick när justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och Finlands inrikesminister Krista Mikkonen träffades i Finland för att diskutera samarbetet inom krisberedskap och civilt försvar, räddningstjänst och genomförande av avtalet om polissamarbete.

Foto: Rickard Kihlström/Ekobrottsmyndigheten

Ny lagstiftning föreslås för ett tydligare VMA-system

I en utred­ning som Monica Rodrigo, general­direktör för Ekobrotts­myndig­heten, har lämnat till justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson föreslås en ny lag och förord­ning som ska reglera grunderna för VMA-systemet och vara tillämp­liga på varning i fred och krig.

Rättsinformation
Rättsinformation Illustration: Regeringskansliet

Totalförsvaret 2021–2025

Propositionen innehåller förslag om ett övergripande mål för totalförsvaret, nya mål för det militära respektive civila försvaret, inriktningen för Försvarsmaktens krigsorganisation, förändringar i Försvarsmaktens grundorganisation samt lagändringar med anledning av namnbyte på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

Innehåll om civilt försvar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 301 träffar.