Civilt försvar

Civilt försvar och arbetet med detta, tar sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap och syftar till att inför och under höjd beredskap samt under krig värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.

Ansvariga för civilt försvar

Ansvarigt statsråd

Porträtt av Mikael Damberg
Mikael Damberg Inrikes­minister

Ansvarigt departement

Genvägar

Aktuellt om civilt försvar

  • Ett starkare civilt försvar – för ett säkrare och tryggare Sverige

    I budgetpropositionen för 2021 föreslog regeringen att civilt försvar tillförs 1 miljard kronor redan 2021. Tillsammans med de medel som tillfördes 2018 innebär regeringens förslag att civilt försvar sammanlagt förstärks med 4,2 miljarder kronor 2025. Inrikesminister Mikael Damberg och finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund presenterade den närmare inriktningen på hur Sveriges civila försvar ska återuppbyggas.

Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Det här är civilt försvar

Civilt försvar handlar om att stärka samhällets motstånds­kraft för höjd beredskap och krig. Det civila försvaret ska även bidra till att stärka sam­hällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrest­ningar på samhället i fredstid.

Foto: Maskot

Därför behövs civilt försvar

Att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige är regeringens viktigaste uppgift. Samhället ska vara starkt nog att finnas där för oss när vi behöver det, både i tider av kris och i normalläge.

Foto: Regeringskansliet

Långsiktiga satsningar på det civila försvaret

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 långsiktiga satsningar för att stärka och ytterligare intensifiera återuppbyggnaden av det civila försvaret. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Rättsinformation
Rättsinformation Illustration: Regeringskansliet

Totalförsvaret 2021–2025

Propositionen innehåller förslag om ett övergripande mål för totalförsvaret, nya mål för det militära respektive civila försvaret, inriktningen för Försvarsmaktens krigsorganisation, förändringar i Försvarsmaktens grundorganisation samt lagändringar med anledning av namnbyte på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

Innehåll om civilt försvar

Prenumerera

Totalt 204 träffar.