Mål för civilt försvar

Uppdaterad

Målet för det civila försvaret är att ha förmåga att:

  • värna civilbefolkningen,

  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna,
  • upprätthålla en nödvändig försörjning,

  • bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld,

  • upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan,

  • bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred, och

  • med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.