Militärt försvar

Området hanterar det militära försvaret, samordningen med det civila försvaret och frågor rörande totalförsvarsplikt. Området inkluderar också försvars- och försvarsmaterielsamarbeten med andra länder.

Ansvariga för militärt försvar

Ansvarigt statsråd

Peter Hultqvist Försvars­minister
Peter Hultqvist Försvars­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om militärt försvar

  • Totalförsvarsproposition 2021–2025: inriktning av Sveriges försvarspolitik

    Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

    Proposition Totalförsvar 2020/21:30 innehåller förslag om ett övergripande mål för totalförsvaret och nya mål för det militära respektive civila försvaret. Här finns regeringens inriktning för Försvarsmaktens krigsorganisation och förändringar i Försvarsmaktens grundorganisation. I propositionen finns också regeringens bedömning av den säkerhetspolitiska utvecklingen och den långsiktiga inriktningen av försvars- och säkerhetspolitiken, inklusive för de internationella försvarssamarbetena. Vid sidan av de ökade anslagen till det militära försvaret sker en stegvis förstärkning också av det civila försvaret.

Innehåll om militärt försvar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 709 träffar.