Militärt försvar

Området hanterar det militära försvaret, samordningen med det civila försvaret och frågor rörande totalförsvarsplikt. Området inkluderar också försvars- och försvarsmaterielsamarbeten med andra länder.

Ansvariga för militärt försvar

Ansvarigt statsråd

Peter Hultqvist Försvars­minister
Peter Hultqvist Försvars­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om militärt försvar

  • Statsministern och försvarsministern återinvigde Gotlands regemente

    Överbefälhavare Micael Bydén, statsminister Stefan Löfven och försvarsminister Peter Hultqvist står framför en stridsvagn.
    Regeringens beslut den 13 december 2017 om att återinrätta Gotlands regemente från och med den första januari 2018 innebär bland annat att nya militära förband etableras på ön. Foto: Marinette Nyh Radebo/Regeringskansliet

    Statsminister Stefan Löfven och försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 21 maj i en ceremoni i Visby i samband med återinrättandet av Gotlands regemente. Återetableringen beslutades av regeringen i december 2017 och sker mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget i närområdet och att det finns behov av en samlad militär ledning på Gotland.

  • Förslag om ny lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland överlämnad

    Den 27 april överlämnade utredare Ingvar Åkesson betänkandet En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland till försvarsminister Peter Hultqvist. I utredningen föreslås att regeringen bör ges möjlighet att fatta vissa beslut om att ge och ta emot operativt militärt stöd inom ramen för det svensk-finska försvarssamarbetet. Det handlar om beslut om att sända svensk väpnad styrka utomlands för att bistå Finland med att hindra kränkningar av finskt territorium, och om att ta emot militärt stöd i form av militära styrkor från Finland för att hindra kränkningar av svenskt territorium respektive att möta ett väpnat angrepp mot Sverige.

Svenska soldater under övning
Svenska soldater under övning. Foto: Jimmy Croona / Försvarsmakten

Ökad operativ förmåga i krigsförbanden

Genom att kunna möta ett väpnat angrepp ska totalförsvaret utgöra en tröskel för den som vill angripa Sverige, eller utöva påtryckningar med militära medel. Målet för det svenska försvaret är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och säkerställa förmågan i totalförsvaret.

Soldat i patrullbåt.
Svenskt deltagande i operation ATALANTA utanför Somalias kust. Foto: Mats Nyström / Försvarsmakten

Försvaret stärks genom övningsverksamhet

För att höja försvarets operativa förmåga krävs att kvalificerade försvarsmaktsövningar genomförs regelbundet. Förmågan utvecklas bland annat genom utbildning och övning och förstärks av att svenska krigsförband deltar i nationella och internationella operationer.

Soldater som övar.
Soldater från de nordiska länderna övar tillsammans. Foto: Jimmy Croona / Försvarsmakten

Internationella samarbeten förbättrar säkerheten

Svensk säkerhet är beroende av internationella samarbeten och relationer med flera länder och organisationer. Målsättningen med det internationella försvarssamarbetet är att effektivare använda resurser och öka den operativa förmågan för det svenska försvaret.

Gulfstream
Gulfstream Foto: Försvarsmakten

Förstärkt försvarsunderrättelseförmåga

Försvarsunderrättelseverksamhet bedrivs till stöd för svensk säkerhets-, utrikes- och försvarspolitik. Underrättelseverksamheten bidrar till att stärka Sveriges långsiktiga utrikes- och säkerhetspolitiska handlingsfrihet och försvarspolitiska förmåga.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 549 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida