Militärt försvar

Området hanterar det militära försvaret, samordningen med det civila försvaret och frågor rörande totalförsvarsplikt. Området inkluderar också försvars- och försvarsmaterielsamarbeten med andra länder.

Ansvariga för militärt försvar

Ansvarigt statsråd

Pål Jonsson
Pål Jonson Försvars­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om militärt försvar

Innehåll om militärt försvar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 202 träffar.