Innehållet publicerades under perioden

-

Bakgrund

Försvarsberedningen utgör ett forum för konsultationer mellan regeringen och representanter för de politiska partierna i riksdagen. Strävan är att nå en så bred enighet som möjligt om hur Sveriges försvars- och säkerhetspolitik ska utformas. Med utgångspunkt i bland annat försvarsberedningens rapporter utformar regeringen sina förslag till riksdagen.

Försvarsberedningens uppdrag är också att lyfta blicken från dagsaktuella frågor. Genom att analysera viktigare förändringar i den internationella utvecklingen såväl globalt som för relevanta regioner, och då särskilt utvecklingen i Europa och Sveriges närområde, kan beredningen sedan utmejsla vilka konsekvenser denna utveckling får för Sveriges försvar.

Öppenhet och transparens är viktigt i beredningens arbete. Detta säkerställs bland annat genom öppna möten, samtal och hearingar.