Seminarium om Försvarsmaktens ekonomi

Publicerad

Försvarsberedningen arrangerar tillsammans med föreningen Folk och Försvar och fackförbundet TCO seminariet ”Försvarsmaktens ekonomi - vart tar pengarna vägen? den 8 mars”. Försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow kommer att delta på seminariet.

Björn von Sydow kommer att redogöra för beredningens arbete så här långt samt beröra både den delrapport som presenterades i december 2017 men även det arbete som återstår fram till Försvarsberedningens slutredovisning i maj 2019, inklusive behovet av förbättrade förutsättningar för att åstadkomma en långsiktig och sammanhållen inriktning och planering inom det militära försvaret.

Seminariet kan ses på Folk och Försvars webbplats

Direktsändning: 8 Februari 2019, klockan 08:45 - 12:00