Innehållet publicerades under perioden

-

Totalförsvaret – igår, idag och imorgon

Totalförsvar är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Under höjd beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas.
Den 1 juni 2017 genomfördes ett seminarium om totalförsvar arrangerat av Försvarsberedningen.

Under det kalla kriget bedrevs en systematisk och omfattande planering för totalförsvaret i Sverige. Statliga myndigheter, kommuner, landsting och privata företag bedrev krigsplanläggning, merparten av den arbetsföra befolkningen var krigs- placerad och det fanns en omfattande organisation för ledning och samordning av totalförsvaret.

Efter kalla krigets slut upphörde stora delar av denna planering. Sedan dess har det svenska samhället förändrats. Mot bakgrund av det försämrade säkerhetspolitiska läget och som ett resultat av försvars- beslutet 2015 har planeringen för höjd beredskap och krig nu återupptagits. Att säkerställa en samlad förmåga i totalförsvaret tillhör det enskilt viktigaste under innevarande försvarspolitiska inriktnings- period 2016–2020.