Internationella arbetskonferensen 2019

Publicerad

Den 10–21 juni sammanträder ILO under den internationella arbetskonferensen. Konferensen är ILO:s beslutande organ och arrangeras varje år. Vid konferenserna fattas beslut om antagande av konventioner och verksamhetsinriktning för organisationen.

Årets internationella arbetskonferens, 108:e i ordningen, utgår från den rapport om framtidens arbetsliv som presenterades av den Globala Kommissionen på ILO:s 100 års-jubileum den 22 januari. Konferensen behandlar bland annat en deklaration på området framtidens arbetsliv och diskussioner om trakasserier och våld i arbetslivet. Diskussionerna kommer att utgå från rapportens olika fokusområden:

  • Ökade investeringar i människors förmågor.
  • Ökade investeringar i arbetslivets institutioner.
  • Ökade investeringar i anständigt och hållbart arbetsliv för en grön global ekonomi.

Senaste ratifikationen

Den senaste ILO-konventionen som Sverige ratificerade var konvention (nr 189) om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbete. Den 7 november röstade Riksdagen för förslagen i propositionen ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare och godkände då förslaget om att ansluta sig till konventionen.

Den 15 november utfärdade regeringen de ändringar i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete som krävs för att Sverige ska uppfylla konventionen.

Länk: Sverige ansluter sig till ILO-konvention

Genvägar

Mer information om den internationella arbetskonferensen finns på ILO:s hemsida.

Genvägar