Om ILO

Publicerad

Internationella arbetsorganisationen (ILO) bildades år 1919 som FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO verkar för att främja sysselsättning och goda arbetsvillkor samt värna fackliga fri- och rättigheter och stärka samarbetet mellan oberoende arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

Inom Regeringskansliet har Arbetsmarknadsdepartementet det samlade ansvaret för ärenden som gäller förhållandet till ILO. För nationell beredning av vissa ärenden som rör samarbetet med ILO finns, sedan 1927, den svenska ILO-kommittén.

Internationella arbetskonferensen är ILO:s beslutande organ och sammanträder varje år. I år arrangeras arbetskonferensen i Geneve mellan den 10–21 juni.

Den Globala Kommissionen om framtidens arbete

För att generera idéer och lösningar kring fundamentala arbetsrelaterade förändringar accepterade statsminister Stefan Löfven ett gemensamt ordförandeskap för den Globala Kommissionen för framtidens arbete tillsammans med Sydafrikas president Cyril Ramaphosa. Kommissionen som lanserades den 21 augusti 2017 är en del av ILO:s initiativ "Future of Work" och samlar framstående tänkare och sakkunniga från hela världen.

Den 22 januari offentliggjorde kommissionen en rapport om framtidens arbete som kommer att ligga till grund för diskussioner på ILO:s internationella arbetskonferens.