Funktionshinder

Funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Politiken tar tillvara de rättigheter och intressen som personer med funktionsnedsättningar har i samhället. Flera områden omfattas av politiken, till exempel arbetsmarknadspolitiken eller utbildningspolitiken.

Ansvariga för funktionshinder

Ansvarigt statsråd

Camilla Waltersson Grönvall Socialtjänst­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om funktionshinder

  • Utredningen Statligt huvudmannaskap för personlig assistans presenterar sitt betänkande

    Onsdag den 1 mars tog socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall emot slutbetänkandet om statligt huvudmannaskap för personlig assistans. I samband med överlämningen hölls en pressträff med socialtjänstministern och den särskilde utredaren Lars Lööw.

Innehåll om funktionshinder

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 224 träffar.