Foto: Sofia Nahringbauer

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Den 2 juli 2015 beslutade regeringen om gemensamma åtaganden med svenska civilsamhällesorganisationer för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet. De gemensamma åtagandena ligger till grund för UD:s förhållningssätt till svenska civilsamhällsorganisationer och vilar på sex principer om självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn, samt mångfald.

Ansvariga departement
Utrikes­departementet
 • Stärkt samarbete för demokrati och mänskliga rättigheter i årets CSO Forum

  Ministern för internationellt utvecklingssamarbete, Matilda Ernkrans, på panelen med två andra och publiken i förgrunden
  Ministern för internationellt utvecklingssamarbete, Matilda Ernkrans, inledde dagen med en anförande. Foto: Anna Bitic/Regeringskansliet

  CSO Forum 2022 hölls den 6 april med över 170 deltagare från civilsamhället, regeringen och svenska utlandsmyndigheter. Fokus låg på att diskutera och stärka dialog, samverkan och samarbete mellan civilsamhälle och utlandsmyndigheter kring arbetet med mänskliga rättigheter och det minskande demokratiska utrymmet som förstärkts i ljuset av pandemin.

 • Ungas deltagande diskuterades på digitalt CSO-forum

  Fyra personer på en scen.
  . Foto: Regeringskansliet

  Ungas deltagande i demokratiska processer stod i fokus för årets CSO-forum, som hölls den 14 till 16 september 2020. Närmare 250 representanter från civilsamhället, regeringen och svenska utlandsmyndigheter deltog i mötet, som i år var digitalt.

  De öppna delarna av forumet webbsändes, och går att se på länken nedan. Syftet med forumet är att följa upp regeringens och civilsamhällets gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet, och tillsammans skapa bättre förutsättningar för att möta globala utmaningar.

 • Dialog och samverkan med näringslivet i fokus för årets Civilsamhällesforum

  Regeringens årliga Civilsamhällesforum 2019 hölls den 7 maj med över 150 deltagare från civilsamhället, regeringen, svenska utlandsmyndigheter och näringslivet.
  Ministern för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson, inledde dagen med ett anförande. Foto: Sofia Nahringbauer/Regeringskansliet

  Regeringens årliga Civilsamhällesforum 2019 hölls den 7 maj med över 150 deltagare från civilsamhället, regeringen, svenska utlandsmyndigheter och näringslivet. Dialog och samverkan med näringslivet samt stärkt dialog och samarbete mellan svenska utlandsmyndigheter och civilsamhällesorganisationer då utvecklingen vänder utgjorde fokus för forumet.

Foto: Regeringskansliet

Kontakter med det civila samhället och anslutning till de gemensamma åtagandena

De gemensamma åtagandena är resultatet av en bred dialog mellan regeringen och det civila samhället. De riktar sig till hela det civila samhället.

Foto: Frank Svensson/Regeringskansliet

Arbetsgruppen för de gemensamma åtagandena

De gemensamma åtagandena fastställer att en representativ arbetsgrupp utses som kontinuerligt följer upp och utvärderar åtagandena. Arbetsgruppen består av representanter från det civila samhället och UD. I arbetsgruppen deltar även Sida som observatör.

Foto: Frank Svensson/Regeringskansliet

Detta är de gemensamma åtagandena

De gemensamma åtagandena ligger till grund för UD:s förhållande till svenska civilsamhällesorganisationer. Genom de gemensamma åtagandena skapas ett ramverk för dialog mellan regeringen och det civila samhället.