Foto: Sofia Nahringbauer

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Den 2 juli 2015 beslutade regeringen om gemensamma åtaganden med svenska civilsamhällesorganisationer för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet. De gemensamma åtagandena ligger till grund för UD:s förhållningssätt till svenska civilsamhällsorganisationer och vilar på sex principer om självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn, samt mångfald.

Ansvariga departement
Utrikes­departementet
 • Dialog och samverkan med näringslivet i fokus för årets Civilsamhällesforum

  Regeringens årliga Civilsamhällesforum 2019 hölls den 7 maj med över 150 deltagare från civilsamhället, regeringen, svenska utlandsmyndigheter och näringslivet.
  Ministern för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson, inledde dagen med ett anförande. Foto: Sofia Nahringbauer/Regeringskansliet

  Regeringens årliga Civilsamhällesforum 2019 hölls den 7 maj med över 150 deltagare från civilsamhället, regeringen, svenska utlandsmyndigheter och näringslivet. Dialog och samverkan med näringslivet samt stärkt dialog och samarbete mellan svenska utlandsmyndigheter och civilsamhällesorganisationer då utvecklingen vänder utgjorde fokus för forumet.

 • Stärkt samarbete i fokus när 130 deltagare samlades för CSO Forum

  Panel på scen under CSO Forum 2018
  Panelen under CSO Forum. Foto: Moa Haeggblom

  CSO Forum 2018 hölls den 16 februari med närmare 130 deltagare från olika delar av civilsamhället, Regeringskansliet och svenska utlandsmyndigheter för att vidareutveckla samarbete, dialog och samverkan. Fokus låg på att stärka samarbetet mellan svenska CSO:er och utlandsmyndigheter i fält samt på att vidareutveckla det svenska påverkansarbetet inom det multilaterala systemet.

Foto: Regeringskansliet

Kontakter med det civila samhället och anslutning till de gemensamma åtagandena

De gemensamma åtagandena är resultatet av en bred dialog mellan regeringen och det civila samhället. De riktar sig till hela det civila samhället.

Foto: Frank Svensson/Regeringskansliet

Arbetsgruppen för de gemensamma åtagandena

De gemensamma åtagandena fastställer att en representativ arbetsgrupp utses som kontinuerligt följer upp och utvärderar åtagandena. Arbetsgruppen består av representanter från det civila samhället och UD. I arbetsgruppen deltar även Sida som observatör.

Foto: Frank Svensson/Regeringskansliet

Detta är de gemensamma åtagandena

De gemensamma åtagandena ligger till grund för UD:s förhållande till svenska civilsamhällesorganisationer. Genom de gemensamma åtagandena skapas ett ramverk för dialog mellan regeringen och det civila samhället.