Kontakter med det civila samhället och anslutning till de gemensamma åtagandena

De gemensamma åtagandena är resultatet av en bred dialog mellan regeringen och det civila samhället. De riktar sig till hela det civila samhället.

Kontakter med det civila samhället

För att nå ut till det civila samhällets organisationer har arbetsgruppen tagit fram en kontaktlista. Listan kommer bland annat att användas för kommunikation med civilsamhällesorganisationer om de gemensamma åtagandena och i samband med inbjudningar till olika evenemang. De organisationer som är intresserade av att följa dialogen inom ramen för de gemensamma åtagandena men som idag inte finns med på listan ombes skicka en förfrågan till adressen ovan. Det gäller även en organisation som idag återfinns på listan som vill bli borttagen därifrån.

Lista på civilsamhällesorganisationer som bjuds in till dialog inom ramen för de gemensamma åtagandena

Anslutning till de gemensamma åtagandena

Civilsamhällets organisationer välkomnas att meddela sitt aktiva stöd för åtagandena. Ett aktivt ställningstagande för de gemensamma åtagandena skapar en legitimitet för åtagandena och stärker deras mandat över tid. De gemensamma åtagandena är dock helt frivilliga och en anslutning innebär inga formella förpliktelser.

Vill du ansluta din organisation till de gemensamma åtagandena mejlar du namn på organisationen samt kontaktperson till den organisatoriska brevlådan för de gemensamma åtagandena. Har du några frågor eller synpunkter som rör de gemensamma åtagandena är du också välkommen att kontakta UD.

Mejladressen för alla anmälningar och frågor som rör de gemensamma åtagandena är ud.cso-dialog@gov.se.