Illustration: FN

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Ansvariga departement
Utrikes­departementet
 • Regeringen lämnar första skrivelsen om Sveriges genomförande av Agenda 2030 till riksdagen

  Sverige ligger långt fram i genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Samtidigt behöver takten ökas i omställningen till ett hållbart samhälle. Det konstateras i regeringens första skrivelse om Sveriges genomförande av Agenda 2030 till riksdagen.

 • Nationella samordnaren för Agenda 2030 lämnar delredovisning till regeringen

  Stärk styrningen av Agenda 2030-arbetet och säkra långsiktig finansiering av data för hållbar utveckling. Det är några av förslagen som den nationella samordnaren för Agenda 2030 lämnar till regeringen.

Regeringens arbete med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

 1. Om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling
 2. Sveriges genomförande
 3. Statistik
 4. Regeringsuppdrag
 5. Rapporter
 6. Nationell samordnare
 7. Global uppföljning
 8. Stockholm+50

Innehåll om FN:s globala mål för hållbar utveckling

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 53 träffar.