Summering och webbsändning: Lansering av Sveriges arbete för att nå de globala målen

Publicerad

Måndagen den 18 januari samlade regeringen aktörer som är viktiga för att genomföra FN:s nya agenda för hållbar utveckling. Bland deltagarna fanns representanter för kommuner, landsting, länsstyrelser, forskare, näringsliv och det civila samhället.


"Min ambition är att Sverige ska gå före."

Dagen inleddes med att statsminister Stefan Löfven höll ett anförande om Sveriges roll i världen och hans syn på det kommande arbetet med Agenda 2030. Han påminde om hur det tidigare fanns tveksamheter om milleniemålen skulle uppnås, men att världen ändå lyckats med att halvera den extrema fattigdomen fem år före utsatt tid och att 9 av 10 barn nu går i skolan världen över. Med det i ryggen menade Löfven att det också finns hopp om att kunna nå många av de nya utvecklingsmålen.

 


"Jag brukar ibland säga att det är bra med en Plan B, men att vi inte har en Planet B"

Jan Eliasson, FN:s biträdande generalsekreterare, välkomnades med applåder när en inspelad hälsning visades upp på en storbildsskärm. Eliasson framhöll att Agenda 2030 är ett åtagande för världens samtliga länder, oavsett utvecklingsnivå, och att processen med att formulera den nya agendan varit den mest inkluderande och multilaterala i FN:s historia.

Eliasson lägger, precis som statsministern, betoning på det breda engagemanget och samarbetets roll. Det viktigaste ordet i det här arbetet är tillsammans, avslutar han innan han välkomnar David Nabarro, FN:s särskilda rådgivare för Agenda 2030, upp på scenen.

 


"Vi måste ta uppgiften på allvar, då vi har bäst förutsättningar att arbeta med de globala målen."

De tre ansvariga ministrarna för Agenda 2030 från regeringens sida är Ardalan Shekarabi, civilminister, Kristina Persson, minister för framtidsfrågor och nordiskt samarbete samt Isabella Lövin, biståndsminister. De välkomnades upp på scenen för ett samtal om regeringens ambitioner med agendan.


"Det finns en övertygelse om att det enda sättet att växa är att växa hållbart"

Representanter för näringsliv, fackförbund, akademin, det civila samhället, kommuner och landsting diskuterade vilken roll olika samhällsaktörer har för genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen. Stora delar av diskussionen handlade om konsumentansvar, men också om företagens ansvar för att ge konsumenterna rätt information och kunskap.


"Det är bra business att rädda världen."

Hur kan man arbeta strategiskt med hållbarhetsarbete? Tre aktörer från olika organisationer delade med sig av sina erfarenheter.  I samtalet betonades vikten av att utbilda företag och organisationer i hur de kan bli mer socialt och ekologiskt hållbara. Samtidigt måste civilsamhället få vara med och ställa de viktiga frågorna och delta i arbetet.


"Nu vill jag inte prata mer om framtiden för jag är alldeles torr i munnen"

Barnperspektivet underströks av flera deltagare och några barn fick också ge uttryck för sin framtidsagenda i en film som Ardalan Shekarabi visade under sin avslutande session.