Hållbar utvecklingspolitik

Politiska beslut i Sverige eller i EU och FN får ofta konsekvenser för fattiga människor i utvecklingsländer. Därför är kärnan i politiken för global utveckling att de politiska beslut som fattas i Sverige också ska ta hänsyn till effekter på fattiga länder och människor.

Ansvariga statsråd
Ansvariga departement
Utrikes­departementet
Foto: UN Photo/M Wild

Politik för global utveckling

Hela regeringen har ett ansvar att bidra till politikens mål om en rättvis och hållbar utveckling. Samtliga politikområden ska genomföra sin politik på ett sätt som tar hänsyn till effekter för utvecklingsländer och tar tillvara alla möjligheter att bidra till målet

Foto: UN Photo/Mark Garten

Vägen mot ett nytt globalt klimatavtal

Den 30 november till 11 december samlas världens länder i Paris för klimatmötet COP21. Mötet är särskilt viktigt eftersom länderna där ska enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla från år 2020.

Foto: Regeringskansliet

Gröna Klimatfonden

Klimatförändringarna drabbar fattiga länder och fattiga människor hårdast. Den svenska regeringen arbetar aktivt för att höja ambitionsnivån för klimatåtgärder såväl i Sverige som internationellt.

Foto: Regeringskansliet

Katastrofriskreduceringens betydelse

Vid den tredje världskonferensen om katastrofriskreducering i Sendai den 14-18 mars fastställdes det nya internationella ramverket för katastrofriskreducering.

Isabella Lövin
Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Foto: Regeringskansliet

Nytt policyramverk för biståndet

Regeringen har antagit ett nytt policyramverk som anger riktningen för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Syftet med policyramverket är att säkerställa ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart och jämställt svenskt utvecklingssamarbete som ligger i framkant.

Utrikesdepartementet

En enkel samlad bild av bistånd och svensk utvecklingspolitik

En ny informationssajt på UD:s blogg Swemfa "Utforska det svenska biståndet" berättar om hur biståndet är en del av den svenska utrikespolitiken, hur det hela hänger ihop och varför det ser ut som det gör.

Från FN:s toppmöte om global hållbar utveckling den 25-27 september 2015 i New York

Foto vid undertecknandert av avtalet
Vid ett möte i New York undertecknas ett samarbetsavtal mellan Sverige, Bangladesh och den internationella arbetsorganisationen, ILO, för att förbättra arbetares villkor inom textilindustrin i Bangladesh och främja fackliga rättigheter. Foto: Regeringskansliet

Regeringen tecknar ett internationellt samarbetsavtal för arbetares rättigheter inom textilbranschen

Vid ett möte i New York idag undertecknas ett samarbetsavtal mellan Sverige, Bangladesh och den internationella arbetsorganisationen, ILO, för att förbättra arbetares villkor inom textilindustrin i Bangladesh och främja fackliga rättigheter.

Foto på Stefan Löfven när han höll talet
Stefan Löfven höll den 26 september ett tal på Global Citizen Festival i Central Park, New York. Foto: Regeringskansliet

Statsministerns tal på Global Citizen Festival, Central Park, New York

New York, 26 september 2015. Det talade ordet gäller.

Statsminister Stefan Löfven tillsammans med biståndsminister Isabella Lövin och Fijis premiärminister Frank Bainimarama annonserade ett gemensamt initiativ för att driva på genomförandet av målet och få en struktur för uppföljning på plats.
Statsminister Stefan Löfven tillsammans med biståndsminister Isabella Lövin och Fijis premiärminister Frank Bainimarama annonserade ett gemensamt initiativ för att driva på genomförandet av utvecklingsmålet om hållbara hav. Foto: Regeringskansliet

Pressmeddelande Sverige och Fiji tar initiativ för att skydda haven

I New York antogs i dagarna 17 globala mål för hållbar utveckling där ett av målen handlar om hållbara hav. I dag annonserar statsminister Stefan Löfven tillsammans med biståndsminister Isabella Lövin och Fijis premiärminister Frank Bainimarama ett gemensamt initiativ för att driva på genomförandet av målet och få en struktur för uppföljning på plats.

Genomförandet av 2030-agendan för hållbar utveckling

"Världen måste sätta full fart för att förverkliga den nya ambitiösa och omvälvande agendan för hållbar utveckling." En uppmaning till handling av genomförandet av 2030-agendan för hållbar utveckling signerades i New York.

Svenska regeringen startar högnivågrupp inom FN

I dag möts världens ledare i New York för att anta 17 globala mål för hållbar utveckling med målgång år 2030.

Biståndsminister Isabella Lövins anförande under GPEDC:s sidoevent: "Using partnership to deliver on the SDGs: The case of gender responsive budgeting"

Läs biståndsminister Isabella Lövins tal vid Global Partnership for Effective Developpment Co-operations sidoevent i New York den 26 september: "Using partnership to deliver on the SDGs: The case of gender responsive budgeting".

Innehåll om Hållbar utvecklingspolitik

Prenumerera

Totalt 197 träffar.