Innehållet publicerades under perioden

-

Katastrofriskreduceringens betydelse för hållbar utveckling

Uppdaterad

Vid den tredje världskonferensen om katastrofriskreducering i Sendai den 14-18 mars fastställdes det nya internationella ramverket för katastrofriskreducering.

Naturkatastrofer innebär stora förluster i människoliv, liksom ekonomiskt, socialt och kulturellt. Statistik visar att fattiga människor, och främst kvinnor och barn, drabbas hårdast och i oproportionerlig grad. Katastroferna förhindrar eller försvårar såväl fattigdomsbekämpning som en hållbar utveckling av inkluderande slag.

Sedan år 2005 har över 700 000 människor dött på grund av naturkatastrofer och över 1,4 miljoner skadats. Cirka 23 miljoner människor har blivit hemlösa. 1,5 miljarder människor har påverkats på olika negativa sätt av katastroferna och de direkta materiella förlusterna av katastrofer uppgick till ett värde av 1,3 biljoner US dollar. Mellan åren 2008 och 2012 blev 144 miljoner människor "displaced" på grund av katastrofer.

Siffrorna pekar på betydelsen av ett organiserat och genomtänkt arbete med katastrofriskreducering (DRR) i alla länder, liksom samarbete mellan länder.