Har du idéer?

En stor del av dagens miljöproblem hänger ihop med vår privata konsumtion. Konsumtionens negativa klimat- och miljöpåverkan måste minska. Vi konsumenter måste förändra vad och hur vi konsumerar. Regeringens strategi för hållbar konsumtion tar sikte på vad staten kan göra tillsammans med andra samhällsaktörer för att underlätta för oss konsumenter att agera hållbart. Regeringen vill nu samla in alla goda tankar och idéer som finns.

Hur tänker du kring ämnet hållbar konsumtion? Vad ser du skulle behöva ändras, rättas till eller förbättras? Berätta om dina idéer kring hur vi alla kan börja konsumera mer hållbart så får vi bättre förutsättningar i det fortsatta arbetet.

När du använder formuläret skickas din text till Regeringskansliet. Det kommer då att diarieföras och blir därigenom en allmän handling.