Mål för handel och investeringsfrämjande

Målet för Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande är:

  •  högsta möjliga grad av frihandel,
  • en effektiv inre marknad och en öppen handelspolitik i EU,
  • ett förstärkt multilateralt handelssystem inom Världshandelsorganisationen (WTO),
  • ökande handelsutbyte mellan Sverige och världen samt
  • ökade utländska investeringar i Sverige