Foto: Susanne Wahlström/Johner

HeForShe - engagera dig

"Det är dags att fler män kliver fram och engagerar sig för att driva jämställdhetsarbetet framåt. Jag vill därför uppmana alla män att vara med och ta sin del av ansvaret - på jobbet, i familjen och bland vänner. Det är vi alla som bor i Sverige som tillsammans formar vårt land. Tillsammans kan vi skapa ett jämställt samhälle."

Stefan Löfven, Sveriges statsminister

Ansvariga statsråd
Stefan Löfven
Ansvariga departement
Statsrådsberedningen

Aktuellt om HeForShe

 • Ny FN-rapport om vad Sverige gör på jämställhetsområdet

  Rapportens omslag
  I rapporten presenteras initiativ som tagits av regeringar och företag för att nå de mål som ställts upp inom ramen för HeforShe. UN Women

  Statsminister Stefan Löfven är en av de globala ledare som företräder HeforShe, en global kampanj för att fler pojkar och män ska engagera sig för ökad jämställdhet. Sverige har förbundit sig att göra konkreta framsteg för jämställd sysselsättning och lika lön, jämställd representation och god hälsa för både kvinnor och män. I en ny rapport presenteras initiativ som tagits av regeringar, företag och universitet för att nå de mål som ställts upp inom ramen för HeforShe.

 • HeForShe lanserades i Sverige

  Den 18 juni lanserades FN:s globala jämställdhetsprojekt HeForShe i Sverige. Målet är att visa att jämställdhet inte är en kvinnofråga utan en fråga för kvinnor och män. Stefan Löfvens budskap var att fler män behöver engagera sig för jämställdhet och att han personligen kommer att gå i täten och genomföra en bred agenda för ökad jämställdhet i Sverige.

 • HeForShe-ambassadör Stefan Löfven

  Bild på statsminister Stefan Löfven och skådespelaren Emma Watson.
  Statsminister Stefan Löfven och skådespelerskan Emma Watson gjorde gemensam sak för att lyfta jämställdhet vid Världsekonomiskt forum i Davos den 22 och 23 januari 2015. Foto: Maria Davidsson/TT

  Statsminister Stefan Löfven utsågs den 23 januari på World Economic Forum i Davos till "Impact World Champion Leader" för FN:s initiativ #HeForShe. Initiativet handlar om att få män att engagera sig i jämställdhetskampen. Nu har samtliga manliga statsråd gått med i initiativet. Det gör Sveriges regering till den första regering i världen som samlat engagerar sig i #HeForShe.

Regeringens tre åtaganden

Foto: Folio

Jämställd sysselsättning och lön

Regeringens mål är att kvinnors sysselsättning ska vara lika hög som mäns. Kvinnors sysselsättning ska öka under denna mandatperiod. På sikt ska heltidsarbete bli norm på arbetsmarknaden, deltid en möjlighet. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska utjämnas.

Bild på flera män och kvinnor som sitter runt ett bord och har möte.
Förändringar sker där makten finns och därför ska andelen kvinnor på ledande positioner inom såväl näringsliv som offentlig sektor och förvaltning öka. Foto: Susanne Kronholm/Johnér

Jämställd representation

Det offentliga ska gå före och visa vägen. Regeringen ska bygga upp världens första jämställda statsförvaltning. I slutet av mandatperioden ska lika många kvinnor som män finnas på alla politiskt tillsatta poster inom statsförvaltningen.

Bild på kvinnor som ror.
Regeringen ska satsa på idrotten och förväntar sig att idrottsrörelsen på olika nivåer förstärker sina ansträngningar att nå en jämställd idrott – en idrott där aktiva ges samma möjlighet att förverkliga sitt intresse att delta, oberoende av kön. Foto: Johnér

Jämställd hälsa

De påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Det långsiktiga målet är att utradera skillnaderna i kvinnor och mäns sjukskrivningar, samtidigt som vi pressar ner sjukskrivningstalen i stort till en låg och stabil nivå. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet