Rapsfält
Regeringskansliet

Hela Sverige exporterar

Närmare 1,5 miljoner personer går varje dag till ett jobb som finns till tack vare vår export. Genom att öka exporten ut i världen skapar vi jobb och stärker välfärden i hela Sverige. Sedan 2014 har exporten ökat i samtliga län och hälften av exportens tillväxt skapas utanför storstadsregionerna.

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg inledde 2020 en rundresa med besök i Sveriges alla regioner inom ramen för kampanjen Hela Sverige Exporterar. För närvarande sker besöken digitalt, närmast går resan till Västmanland och Västerås den 14 april för att ta del av hur företag inom fordonsindustrin i regionen arbetat med att öka exporten.

Besöken är en del av regeringens Export- och Investeringsstrategi för att få exporten i alla län att växa och skapa jobb och tillväxt i hela landet. En viktig del av strategin är att nå ut till små- och medelstora företag och stimulera dem att exportera.

Tillsammans med företagen och företrädare från myndigheter, det lokala och regionala näringslivet, fackförbund och branschorganisationer, deltar Anna Hallberg också i rundabordssamtal med företagen om hur den regionala exportsamverkan kan stärkas.

Mer innehåll om Hela Sverige Exporterar finns att läsa nedan.

Ansvariga statsråd
Anna Hallberg
Ansvariga departement
Utrikes­departementet
Närings­departementet

Innehåll om Hela Sverige exporterar

Prenumerera

Totalt 7 träffar.