Högskola och forskning

Högre utbildning bidrar till bildning och enskilda individers utveckling, samhällsengagemang och kritiska tänkande. Utbildning av hög kvalitet är avgörande för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Den behövs för välutbildad arbetskraft och skapar förutsättningar för forskning och ökad kunskap.

Ansvariga för högskola och forskning

Ansvarigt statsråd

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
Matilda Ernkrans Minister för högre utbildning och forskning

Ansvarigt departement

Aktuellt om högskola och forskning

  • Utredning ska se över innovationsstödet vid universitet och högskolor

    Innovationsstödet som erbjuds vid lärosätena behöver utvecklas och bli mer ändamålsenligt för att kunskap ska komma till nytta i samhället på ett bra sätt. En särskild utredare ska därför se över bland annat hur forskare och studenter i hela landet kan få ett ännu bättre stöd i innovations- och kommersialiseringsprocessen.

  • Reformering av lärarutbildningen

    Lärarutbildningen behöver reformeras genom att kraven på utbildningen skärps. Två utredare ska nu biträda Utbildningsdepartementet med att ta fram förslag på åtgärder för ökad kvalitet i lärarutbildningen samt åtgärder för att underlätta för fler att bli lärare.

Innehåll om högskola och forskning

Prenumerera

Totalt 1323 träffar.