Högskola och forskning

Högre utbildning bidrar till bildning och enskilda individers utveckling, samhällsengagemang och kritiska tänkande. Utbildning av hög kvalitet är avgörande för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Den behövs för välutbildad arbetskraft och skapar förutsättningar för forskning och ökad kunskap.

Ansvariga för högskola och forskning

Ansvarigt statsråd

Mats Persson
Mats Persson Utbildnings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om högskola och forskning

 • Regeringen utökar möjligheten för universitet och högskolor att hyra ut bostäder

  Foto: Folio

  Det finns i dag en brist på bostäder i många högskolekommuner, vilket försvårar rekryteringen av såväl studenter som anställda till högskolan. För att säkerställa internationaliseringen i högskolan och rörligheten bland forskare har regeringen beslutat om en ny förordning som ger de statliga lärosätena möjlighet att erbjuda bostäder till fler grupper av studenter och forskare än i dag.

 • Regeringen tillför medel för att ESS ska kunna färdigställas 2027

  Forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund.
  Forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund. Foto: Perry Nordeng/ESS

  European Spallation Source (ESS) i Lund kommer att bli ett forskningscentrum för material- och livsvetenskaplig forskning och världens mest kraftfulla neutronkälla. För att forskningsanläggningen ska kunna tas i drift så snart som möjligt föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2023 att ESS tillförs ytterligare 356 miljoner kronor.

Innehåll om högskola och forskning

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 557 träffar.