Högskola och forskning i statens budget

Uppdaterad

Området Högskola och forskning är en del av utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning i statens budget.

Området omfattar följande anslag inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2:1 Universitetskanslersämbetet
2:2 Universitets- och högskolerådet
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på
forskarnivå
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på
forskarnivå
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning
3:6 Institutet för rymdfysik
3:7 Kungl. biblioteket
3:8 Polarforskningssekretariatet
3:9 Sunet
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning
3:11 Etikprövningsmyndigheten
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål
4:1 Internationella program
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning

Kontakt

Budgetsekretariatet på Utbildningsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.