Rymdverksamhet

Regeringen har sedan 2018 en rymdstrategi som utgör en plattform för Sveriges långsiktiga arbete med rymdverksamheten. Svensk rymdverksamhet är i ett internationellt perspektiv framstående och rymdinfrastrukturen levererar bland annat samhällsnödvändiga data om jordens miljö och klimat. Rymdforskningen är viktig och kan bidra med dataanalyser för att öka kunskaperna om globala klimat- och miljöförändringar och flera av hållbarhetsmålen i Agenda 2030 kan följas upp med jordobservationer från satelliter.

Jorden sett från månen
Jorden sett från månen Foto: ESA

Sverige ökar satsningarna på rymden

I slutet av november 2019 träffades ministrar med ansvar för rymdfrågor vid ett ESA-möte i Sevilla, Spanien. Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning och med ansvar för rymdfrågor, representerade Sverige. 

Pressmeddelande: Sverige ökar satsningarna på rymden

Rymdstyrelsen får i uppdrag att analysera den fortsatta utvecklingen av Esrange

Att vidareutveckla rymdbasen Esrange utanför Kiruna är en viktig del i den nationella rymdstrategin från 2018. Ett nästa steg i utvecklingen är att se över förutsättningarna för att ge Esrange kapacitet att skicka upp små satelliter i omloppsbana. Det skulle kunna leda till både tillväxt i regionen och nationellt genom att underlätta för innovativa rymdsatsningar. Därför ger regeringen Rymdstyrelsen i uppdrag att göra en konsekvensanalys av sådan verksamhet.

Pressmeddelande: Rymdstyrelsen får i uppdrag att analysera den fortsatta utvecklingen av Esrange