Rymdverksamhet

Publicerad

Regeringen har sedan 2018 en rymdstrategi som utgör en plattform för Sveriges långsiktiga arbete med rymdverksamheten. Svensk rymdverksamhet är i ett internationellt perspektiv framstående och rymdinfrastrukturen levererar bland annat samhällsnödvändiga data om jordens miljö och klimat. Rymdforskningen är viktig och kan bidra med dataanalyser för att öka kunskaperna om globala klimat- och miljöförändringar och flera av hållbarhetsmålen i Agenda 2030 kan följas upp med jordobservationer från satelliter.

Jorden sett från månen
Jorden sett från månen Foto: ESA

Sverige ökar satsningarna på rymden

I slutet av november träffades ministrar med ansvar för rymdfrågor vid ett ESA-möte i Sevilla, Spanien. Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning och med ansvar för rymdfrågor, representerade Sverige. 

Sverige ökar satsningarna på rymden