Studiefinansiering

I Sverige har det statliga studiestödet långa traditioner och är en viktig del av regeringens utbildningspolitik.

En man skriver samtidigt som han har en lite flicka i knät
Studerande med barn Foto: Maskot/Folio

Det svenska studiestödet

  • är lika för alla,
  • omfattar i princip alla medborgare,
  • ges direkt till den studerande,
  • lämnas i huvudsak oberoende av föräldrarnas eller familjens ekonomi.

För att möta skilda behov finns olika former av studiestöd. Du kan läsa mer om dessa på Centrala studiestödsnämndens (CSN) webbplats.

Det svenska studiestödssystemet 2016
Antal med studiestöd, ca Kostnad, ca
923 000 studerande 19,5 mdr SEK

Budget

Studiefinansiering omfattar hela utgiftsområde 15 Studiestöd.

Utgiftsområde 15 Studiestöd omfattar följande anslag
1:1 Studiehjälp
1:2 Studiemedel
1:3 Avsättning för kreditförluster
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och viss föräldrautbildning i teckenspråk
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål
1:7 Studiestartsstöd
1:8 Centrala studiestödsnämnden
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd

Mer om budgeten för 2018

Den 20 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen.