Studiefinansiering

Uppdaterad

I Sverige har det statliga studiestödet långa traditioner och är en viktig del av regeringens utbildningspolitik.

En man skriver samtidigt som han har en lite flicka i knät
Studerande med barn Foto: Maskot/Folio

Det svenska studiestödet

  • är lika för alla,
  • omfattar i princip alla medborgare,
  • ges direkt till den studerande,
  • lämnas i huvudsak oberoende av föräldrarnas eller familjens ekonomi.

För att möta skilda behov finns olika former av studiestöd. Du kan läsa mer om dessa på Centrala studiestödsnämndens (CSN) webbplats.

Det svenska studiestödssystemet 2018
Antal med studiestöd, ca Kostnad, ca
926 000 studerande 21,1 mdr SEK

Budget

Studiefinansiering omfattar hela utgiftsområde 15 Studiestöd.

Utgiftsområde 15 Studiestöd omfattar följande anslag
1:1 Studiehjälp
1:2 Studiemedel
1:3 Avsättning för kreditförluster
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och viss föräldrautbildning i teckenspråk
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål
1:7 Studiestartsstöd
1:8 Centrala studiestödsnämnden
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd

Mer om statens budget

Den 18 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2020 samt höständringsbudgeten för 2019 till riksdagen.