Internationellt utvecklingssamarbete

Sverige har en lång tradition av ett generöst och ambitiöst bistånd. Utvecklingssamarbetet handlar om att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Det svenska utvecklingsbiståndet kanaliseras ofta genom internationella organisationer som FN och EU. Med humanitärt bistånd avses Sveriges insatser för att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för nödlidande människor som drabbas av naturkatastrofer, väpnade konflikter eller andra katastrofliknande förhållanden.

Ansvariga för internationellt utvecklingssamarbete

Ansvarigt statsråd

Peter Eriksson, Bostads- och digitaliserings­minister
Peter Eriksson Minister för internationellt utvecklingssamarbete

Ansvarigt departement

Genvägar

Aktuellt om internationellt utvecklingssamarbete

Foto: Victor Brott/Sida

Policyramverket för internationellt utvecklingssamarbete

Regeringen har fattat beslut om ett policyramverk som anger inriktningen för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Det nya ramverket lanserades av Isabella Lövin i december 2016.

Bild: Regeringskansliet

FN:s havskonferens

Sverige och Fiji har gemensamt tagit initiativet till en FN-konferens - "The Ocean Conference" - för att stödja arbetet med att rädda världshaven och uppnå det globala hållbara utvecklingsmålet om hav och marina resurser, mål 14 i FN:s Agenda 2030.

Illustration: FN

Agenda 2030 och globala målen

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Foto: Annika Flensburg/Regeringskansliet

Humanitärt bistånd

I situationer av väpnad konflikt, naturkatastrofer och andra katastrofliknande förhållanden är humanitärt bistånd ett av de mest verkningsfulla och handgripliga medlen för att rädda liv och lindra nöd hos drabbade människor.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 1064 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida
 • Regeringen beslutar om stöd till Globala miljöfonden

  Regeringen fattar idag beslut om att bidra med drygt två miljarder kronor till den sjunde påfyllnaden av den Globala miljöfonden (GEF 7). Sverige ökar därmed sitt bidrag till fonden med drygt 50 % för perioden 2018–2022 jämfört med perioden 2014–2018. Därmed är Sverige den sjätte största givaren totalt samt största givare per capita. Totalt uppgick påfyllnaden till 34 miljarder kronor (4,1 miljarder USD). Beslutet ligger i linje med vad regeringen tidigare aviserat i BP18.

  Regeringen beslutar om stöd till Globala miljöfonden
 • Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 40

  Omröstning med handuppräckning i FN:s säkerhetsråd.

  Veckan i säkerhetsrådet: Antagande av arbetsprogram för oktober månad, Libyen/EUNAVFOR MED, antiterrorism, Demokratiska republiken Kongo/ebola, Sudan/sanktioner samt rådsresa till Demokratiska republiken Kongo.

  Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 40
 • Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Somalia 2018-2022

  Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om bistånds- och utvecklingseffektivitet liksom i de nya internationella överenskommelser som det internationella samfundet enades om under 2015, Agenda 2030, Addis Abeba Action Agenda och klimatavtalet från Paris.

  Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Somalia 2018-2022
 • Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Burkina Faso 2018–2022

  Svenskt utvecklingssamarbete med Burkina Faso inom ramen för denna strategi ska bidra till ökad respekt för mänskliga rättigheter, utveckling av institutionell kapacitet, ökad motståndskraft mot kriser och katastrofer, miljö- och klimat- mässigt hållbar utveckling och förbättrade möjligheter till hållbar försörjning. Strategin ska gälla under perioden 2018–

  Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Burkina Faso 2018–2022
 • Charlotte Petri Gornitzka blir biträdande chef på Unicef

  FN:s generalsekreterare António Guterres har idag utsett Charlotte Petri Gornitzka till assisterande generalsekreterare och biträdande exekutivdirektör för Unicef. Hon kommer att ingå i Unicefs ledningsgrupp och leda organisationens strategiska arbete med extern kommunikation, resursmobilisering och partnerskap.

  Charlotte Petri Gornitzka blir biträdande chef på Unicef
 • Strategi för Sveriges samarbete med UN Women 2018 – 2022

  Denna strategi ska ligga till grund för Sveriges samarbete med FN:s organisation för jämställdhet och kvinnors egenmakt, UN Women.

  Strategi för Sveriges samarbete med UN Women 2018 – 2022
 • Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Uganda 2018–2023

  Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Uganda 2018–2023
 • Handbok Sveriges feministiska utrikespolitik

  I oktober 2014 lanserade Sverige, som första land i världen, en feministisk utrikespolitik. Detta innebär att all utrikespolitik ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Denna handbok ska vara en resurs för det internationella arbetet för jämställdhet och alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Den innehåller en samling metoder och erfarenheter som kan fungera som exempel och inspiration för fortsatt arbete inom såväl utrikesförvaltningen som andra delar av statsförvaltningen och samhället. Handboken ger även en beskrivning av de första fyra åren med en feministisk utrikespolitik. Därmed svarar den också på det stora intresse som finns för politiken både nationellt och internationellt.

  Handbok Sveriges feministiska utrikespolitik
 • Ny strategi för Sveriges samarbete med UN Women

  Regeringen har idag fattat beslut om en ny strategi för Sveriges samarbete med FN:s organisation för jämställdhet och kvinnors egenmakt (UN Women) för perioden 2018–2022. Sverige är en stor givare till UN Women som verkar för att främja jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt och rättigheter över hela världen, såväl på global, regional som nationell nivå. Det svenska kärnstödet till UN Women uppgår under den fyråriga strategiperioden till 536 miljoner svenska kronor.

  Ny strategi för Sveriges samarbete med UN Women
 • Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan

  Genom avtalet upprättas ett ramverk för förbindelserna mellan EU och Kuba. Syftet med avtalet är att konsolidera redan existerande relationer med Kuba samt att skapa ett instrument som underlättar för EU att stödja reformprocesser i landet och främja europeiska värderingar och intressen.

  Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan