Jämställdhet

Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män som ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Området omfattar bland annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet. I samband med det nordiska ministerrådsmötet hölls även ett nordiskt-baltiskt möte med samma tema.

Aktuellt om jämställdhet

 • Förslag om uppföljning av jämställdhetspolitiken

  • Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson och Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten.

   Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson och Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten.

   Foto: Maud Nordell/Regeringskansliet

  • Illustration för regeringens sex delmål för jämställdhetspolitiken.

   Illustration: Annika Carlsson

  Att följa upp jämställdhetspolitiken hör till Jämställdhetsmyndighetens uppgifter. Den 1 oktober överlämnade myndigheten ett förslag till Socialdepartementet om ett system för uppföljning för en effektiv jämställdhetspolitik.

 • Uppdrag till flera myndigheter att förhindra våld i nära relationer

  Regeringen ger Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen i uppdrag att förbättra sin förmåga att upptäcka utsatthet och våld i nära relationer. Socialstyrelsen får även i uppdrag att ta fram kunskapsstöd åt personal som jobbar med våld i nära relationer i socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt elevhälsan.

Illustration: Annika Carlsson

En jämn fördelning av makt och inflytande

Det första jämställdhetspolitiska delmålet är En jämn fördelning av makt och inflytande. Ta del av regeringens hittills genomförda insatser.

Illustration: Annika Carlsson

Ekonomisk jämställdhet

Det andra jämställdhetspolitiska delmålet är Ekonomisk jämställdhet. Ta del av regeringens hittills genomförda insatser.

Illustration: Annica Carlsson

Jämställd utbildning

Det tredje jämställdhetspolitiska delmålet är Jämställd utbildning. Ta del av regeringens hittills genomförda insatser.

Illustration: Annika Carlsson

Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Det fjärde jämställdhetspolitiska delmålet är Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Ta del av regeringens hittills genomförda insatser.

Illustration: Annika Carlsson

Jämställd hälsa

Det femte jämställdhetspolitiska delmålet är Jämställd hälsa. Ta del av regeringens hittills genomförda insatser.

Illustration: Annika Carlsson

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet är Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Ta del av regeringens hittills genomförda insatser.

Gruppbild regeringen
Sveriges regering. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Feministisk regering

Sverige har världens första feministiska regering. Det innebär att jämställdhet är avgörande för regeringens prioriteringar – i beslut och tilldelning av resurser. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet står i centrum, både i det nationella och internationella arbetet. Ta del av vad regeringen gör för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

Margot Wallström
Utrikesminister Margot Wallström. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Feministisk utrikespolitik

Jämställdhet mellan kvinnor och män utgör en grundläggande målsättning för svensk utrikespolitik. Uppfyllandet av kvinnors och flickors grundläggande mänskliga rättigheter utgör såväl en skyldighet inom ramen för internationella åtaganden som en förutsättning för att nå Sveriges bredare utrikespolitiska mål om fred, säkerhet och hållbar utveckling.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 1190 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida