Jämställdhet

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Området omfattar bland annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet.

Ansvariga för jämställdhet

Ansvarigt statsråd

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation
Åsa Lindhagen Jämställdhets­minister samt ­minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation

Ansvarigt departement

Aktuellt om jämställdhet

 • Storsatsning för ökad jämställdhet och minskat våld och förtryck

  Regeringen har för 2020 sedan tidigare beräknat 290 miljoner kronor för genomförandet av jämställdhetspolitiken, varav merparten går till insatser för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen föreslår nu att det tillförs ytterligare 155 miljoner kronor. Satsningen är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Representanter från EU på besök för erfarenhetsutbyte om våldsförebyggande arbete

  • 17 EU länder på besök om våldsprevention

   Representanter från 17 EU-länder deltog den 16 och 17 september i ett seminarium om våldspreventivt arbete med fokus på män, pojkar och maskulina normer som Arbetsmarknadsdepartementet och EU-kommissionen arrangerade.

   Foto: Regeringskansliet

  • Statssekreterare Karin Strandås inledningstalade för deltagarna på seminariet om våldsprevention

   Statssekreterare Karin Strandås inledningstalade för deltagarna på seminariet om våldsprevention.

   Foto: Regeringskansliet

  • Kostas Tassopoulos från Finland i samspråk med Katya Unah från Malta under seminariet om våldsprevention.

   Kostas Tassopoulos från Finland i samspråk med Katya Unah från Malta under seminariet om våldsprevention.

   Foto: Regeringskansliet

  • Halliki Voolma från EU-kommisionens jämställdhetsenhet berättade om kommissionens arbete på området, till exempel att undersöka attityder till jämställdhet och våld mot kvinnor i Europa.

   Halliki Voolma från EU-kommisionens jämställdhetsenhet berättade om kommissionens arbete på området, till exempel att undersöka attityder till jämställdhet och våld mot kvinnor i Europa.

   Foto: Regeringskansliet

  • Viktorija Bolsakova från Lettland till höger och Rugile Butkeviciute från Litauen fann seminariet om våldsförebyggande arbete mot män och pojkar intressant

   Viktorija Bolsakova från Lettland till höger och Rugile Butkeviciute från Litauen fann seminariet om våldsförebyggande arbete mot män och pojkar intressant.

   Foto: Regeringskansliet

  • Deltagarna från seminariet träffade en representant från Botkyrka kommun och polisen

   Deltagarna från seminariet träffade en representant från Botkyrka kommun och polisen.

   Foto: Regeringskansliet

  Den 16 och 17 september ordnade Arbetsmarknadsdepartementet och EU-kommissionen ett seminarium om våldspreventivt arbete med fokus på män, pojkar och maskulina normer. Representanter från 17 EU-länder deltog. Bland annat besökte deltagarna Botkyrka kommun där de fick information om socialtjänstens, polisens och skolans gemensamma våldsförebyggande insatser.

Sveriges regering i ett gruppfoto utanför kungliga slottet
Sveriges regering Foto: Ninni Andersson/ Regeringskansliet

Feministisk regering

Sverige har världens första feministiska regering. Det innebär att jämställdhet är avgörande för regeringens prioriteringar – i beslut och tilldelning av resurser. Ta del av varje statsråds arbete för att öka jämställdheten.

Illustration: Annika Carlsson

Regeringens jämställdhetsmål

Regeringen har sex delmål för att uppnå det övergripande målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv.

Foto: Folio

Så här jobbar regeringen för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen

Jämställdhetsintegrering, i kombination med särskilda jämställdhetsåtgärder, är regeringens huvudsakliga strategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas i all politik som påverkar människors villkor, så att alla kvinnor och män, flickor och pojkar kan leva jämställda liv.

Utrikesminister Ann Linde
Utrikesminister Ann Linde Foto: Regeringskansliet

Feministisk utrikespolitik

Jämställdhet mellan kvinnor och män utgör en grundläggande målsättning för svensk utrikespolitik. Uppfyllandet av kvinnors och flickors grundläggande mänskliga rättigheter utgör såväl en skyldighet inom ramen för internationella åtaganden som en förutsättning för att nå Sveriges bredare utrikespolitiska mål om fred, säkerhet och hållbar utveckling.

Innehåll om jämställdhet

Prenumerera

Totalt 1274 träffar.