Delmål 4: En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Det fjärde jämställdhetspolitiska delmålet är En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ha samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.

Ansvariga statsråd
Eva Nordmark
Ansvariga departement
Arbetsmarknads­departementet

Avser fördelningen mellan kvinnor och män av obetalt arbete på samhällsnivå.

  • Delmål 4: En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

    Illustration: Annika Carlsson

    Delmålet Jämn fördelning av hem- och omsorgsarbetet omfattar inte endast fördelningen av obetalt arbete inom ett heterosexuellt par i ett hushåll, utan avser fördelningen mellan kvinnor och män av obetalt arbete på samhällsnivå.

    Målet omfattar även obetalt hemarbete, omsorgen om barn, äldre och andra närstående. Målet inbegriper både den som ger omsorg och den som tar emot den. Med hemarbete åsyftas det hushålls- och underhållsarbete som utförs i hemmet. Den äldreomsorg och barnomsorg som inte är obetald omfattas av delmål 5, jämställd hälsa.

Mål för regeringens jämställdhetspolitik

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Utifrån det övergripande målet arbetar regeringen efter sex delmål.

Innehåll om jämställdhetsmål 4: Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet