Foto: Astrakan/Folio

Kompetens för Sverige

Allt fler företag och organisationer har svårt att hitta arbetskraft med rätt utbildning och erfarenhet. Det gäller både arbeten som kräver längre högskoleutbildning och arbeten som kräver kortare yrkesutbildning.

Regeringen har under mandatperioden gjort stora satsningar inom såväl arbetsmarknads- som utbildningspolitiken för att klara de framtida utmaningarna vad gäller matchning och kompetensförsörjning.

Här kan du ta del av regeringens samlade insatser på området.

Rätt utbildad arbetskraft - avgörande för svensk tillväxt, jobb och välfärd

  • Regeringens insatser för bättre matchning och stärkt kompetensförsörjning

    • Svensk arbetsmarknad utvecklas starkt. Arbetslösheten faller och sysselsättningen ökar. Efterfrågan på arbetskraft är stor och inom allt fler sektorer råder brist på arbetskraft. När lediga jobb inte kan tillsättas får det negativa effekter för arbetsmarknaden och samhället i stort.

    • För att möta kompetensbehoven har regeringen vidtagit flera åtgärder. Arbetsförmedlingen styrs om till en matchningsmyndighet med ökat fokus på arbetsgivare. Ett nytt kunskapslyft har initieras med upp till 70 000 nya utbildningsplatser fram till 2019. Investeringarna i skola, infrastruktur och bostadsbyggande ökar. Kommunerna har fått 10 nya välfärdsmiljarder för att både kunna anställa och utbilda. Men mer behöver göras.

    • Sverige behöver en aktiv kompetensförsörjningsstrategi som klarar att möta kompetensbehoven på lång och på kort sikt. Därför har statsminister Stefan Löfven bjudit in arbetsmarknadens parter och branscher till fördjupade samtal om kompetensförsörjning och hur de stora utbildningssatsningarna ska utformas.

Rapport om kompetensförsörjning

Rapporten ger en bild av hur kompetensförsörjningsbehoven inom olika utbildnings- och yrkeskategorier kan komma att utvecklas till år 2040.

Snabbspår för nyanlända

Regeringen vill att nyanlända snabbt ska komma ut på en arbetsplats som är relevant för individens utbildning och erfarenhet samtidigt som arbetskraftsbrist råder i många branscher.

Investeringar för bättre matchning och stärkt kompetensförsörjning

Samtal med parterna om framtidens kompetensförsörjning i Rosenbad.
Samtal med parterna om framtidens kompetensförsörjning i Rosenbad. Foto: Regeringskansliet

Samtal med parterna om framtidens kompetensförsörjning

Statsminister Stefan Löfven har bjudit in arbetsmarknadens parter för att diskutera framtida behov av insatser och åtgärder för att möta de framtida utmaningarna med kompetensförsörjning. Det första mötet ägde rum den 10 november 2016.

Foto: ABB

Smart industri

Nyindustraliseringsstrategin "Smart industri" ska bidra till att stärka industrins konkurrenskraft och göra investeringar i svensk industri mer attraktiva. En del av strategin rör kompetensförsörjningssystemet som på lokal, regional och nationell nivå ska möta industrin behov och främja dess långsiktiga utveckling.

Foto: Maskot/Folio

Framtidens lärarförsörjning

Lärarna är nyckeln för att förbättra kunskapsresultaten i skolan och ge våra barn den studiero i skolan som de behöver. Regeringen arbetar sedan dag ett med att vända utvecklingen i svensk skola och nyckeln för att klara det är att ha behöriga och kompetenta lärare. Sverige har i dag en stor lärarbrist och det är en högt prioriterad fråga för regeringen att förändra detta. För att klara utmaningen som lärarbristen skapar i skolan i dag, men också för att klara lärarförsörjningen i framtiden, behövs ett väl fungerande samarbete mellan lärarutbildare, kommuner och friskolor och stat. Regeringen gör därför ett antal åtgärder för att få fler att vilja bli och förbli lärare.

Foto: Maskot/Folio

Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården

Regeringen har under mandatperioden fört samtal med ett stort antal aktörer inom vården om olika aspekter av kompetensförsörjningen, och beslutat om ett flertal insatser på området.

Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Arbetskraft i byggbranschen

Två samordnare har under hösten 2016 haft uppdraget att se över hur kompetensförsörjningen inom bostadsbyggandet kan säkras fram till 2025. Deras rapport visar bland annat att problemen med kompetensförsörjning inom byggbranschen måste tas på största allvar. Rapporten lyfter fram pågående goda insatser, men också på brister. Förslagen ska nu analyseras närmare inom Regeringskansliet.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Kunskapslyftet

För att kunna ge fler människor möjlighet att ta del av utbildning som skapar vägar in i arbetslivet satsar regeringen på ett nytt kunskapslyft för Sverige. Satsningen innebär att regeringen stärker utbildningskvalitén samtidigt som det skapas ett stort antal nya permanenta utbildningsplatser inom universitet och högskolor, yrkeshögskolan och folkhögskolan samt inom både allmänna ämnen och yrkesämnen inom kommunal vuxenutbildning.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 38 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida