Kultur

Kulturpolitiken handlar om att främja ett levande och oberoende kulturliv. Området omfattar kulturskaparnas villkor och människors tillgång till kultur i alla dess former samt hur kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas.

Ansvariga för kultur

Ansvarigt statsråd

Jeanette Gustafsdotter, kulturminister
Jeanette Gustafsdotter Kultur­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om kultur

  • Utökat krisstöd till kultur och idrott

    Regeringen överlämnar den 18 januari en första extra ändringsbudget för 2022 till riksdagen. Budgeten innehåller bland annat utökat krisstöd till kulturen och idrotten. Utöver de förslag som presenterats tidigare tillförs nu kultur- och idrottsområdet ytterligare 100 miljoner kronor.

    – När fler smittskyddsåtgärder införs behövs fortsatta krisstöd till Sveriges kulturliv. En mångfald av verksamheter och aktörer har drabbats hårt och konsekvenserna riskerar kvarstå under lång tid framöver. Vi vet att behovet är stort och akut och därför föreslår regeringen nu ytterligare medel, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Bild: Regeringskansliet

Regeringen beslutar om deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, mässor och privata sammankomster i hyrda lokaler

Regeringen har i dag den 17 januari 2022 beslutat om skärpta restriktioner med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 och det ansträngda läget i vården till följd av pandemin. Till följd av Folkhälsomyndighetens hemställan införs nu bland annat ett deltagartak på 500 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, inklusive mässor, inomhus. En möjlighet till sektionering införs (så att deltagartaket gäller för varje sektion). Deltagartaken kommer gälla när vaccinationsbevis används.

Bild: Regeringskansliet

Över en miljard i stödinsats till kulturen och inrättandet av ett nytt sakråd

Kulturlivets verksamheter och aktörer i hela landet har drabbats hårt av coronapandemin. Nu inrättar regeringen ett nytt sakråd för kulturbranschen och satsar över en miljard kronor på kulturområdet genom fördelning av redan aviserat stöd och förslag i extra ändringsbudget.

– Vi har god kunskap om vilka stöd som ger effekt. Den nära dialogen regeringen hittills haft med aktörerna kommer fortsätta, bland annat genom ett nyinrättat sakråd för kris och återstart, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Bild: Regeringskansliet

Nya stöd till företag, kultur och idrott

De restriktioner och allmänna råd som nu införs med anledning av covid-19 kommer medföra negativa ekonomiska konsekvenser för företag, kultursektorn samt idrottsrörelsen. Regeringen presenterar därför ytterligare förlängningar av företagsstöd samt nya krisstöd till kulturen och idrotten.

Bild: Regeringskansliet

För kulturaktörer med anledning av covid-19

Många hör av sig till Regeringskansliet med frågor om de åtgärder som regeringen har vidtagit för kulturaktörer med anledning av covid-19. Här finns samlad information om dessa åtgärder.

Innehåll om kultur

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1222 träffar.