Kultur

Kulturpolitiken handlar om att främja ett levande och oberoende kulturliv. Området omfattar kulturskaparnas villkor och människors tillgång till kultur i alla dess former samt hur kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas.

Ansvariga för kultur

Ansvarigt statsråd

Parisa Liljestrand Kultur­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om kultur

 • Kulturministern delar ut regeringens belöningsmedalj Illis quorum meruere labores till Carola Häggkvist

  I dag delar kulturminister Parisa Liljestrand ut regeringens belöningsmedalj i guld av åttonde storleken med inskriften Illis quorum meruere labores till Carola Häggkvist för sina mångåriga och framgångsrika insatser som artist.

 • Statens museer för världskultur får återlämna kulturarvsföremål till Bolivia och Nigeria

  Regeringen beslutade i dag, den 16 november 2023, att Statens museer för världskultur (SMVK) får överlåta ett antal kulturhistoriska föremål till Bolivia och till Nigeria.

 • Regeringen beviljar medel för att stärka bildkonstområdet

  Regeringen har i dag, den 9 november 2023, beviljat Bildkonst Sverige 350 000 kronor för att ta fram ett kunskapsunderlag om bild- och formområdets utveckling och för att genomföra stödjande insatser.

 • Kulturråden på Instagram

  Illustration: Regeringskansliet

  Svensk konst och kultur väcker stort intresse utomlands. Följ Sveriges utsända kulturråd i deras vardag runtom i världen på deras nystartade Instagram-konto @svenska_kulturraden

 • Författaren Lena Anderson tar emot regeringens medalj Illis quorum meruere labores

  I dag delade kulturminister Parisa Liljestrand ut medaljen Illis quorum meruere labores till författaren och illustratören Lena Anderson för hennes framstående kulturella insatser som författare och illustratör.

 • Rundabordssamtal med filmbranschen om förutsättningar idag och möjligheter framåt

  Ett trettiotal personer sitter och samtalar i ett rum med högt i tak
  Rundabordssamtal med representanter från filmbranschen Foto: Regeringskansliet

  Den 17 oktober bjöds ett 30-tal representanter från filmbranschen in till ett rundabordssamtal. Syftet var att samla berörda aktörer för att tillsammans föra en öppen dialog om filmens förutsättningar i dag samt möjligheter och utmaningar framåt.

 • Kultursamverkansutredningens betänkande presenteras

  Den 27 september överlämnar utredare Mats Svegfors betänkandet Kultursamhället (SOU 2023:58) – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun.

 • Nyhetsflöde och publiceringar

  Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

Innehåll om kultur

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 514 träffar.