Foto: Kentaroo Tryman/Folio

Kulturarvspolitik för ett Sverige som håller ihop

Med propositionen Kulturarvspolitik (prop. 2016/17:116) tar regeringen för första gången ett helhetsgrepp om kulturarvsområdet som ett eget politikområde. Kulturarvspolitiken ska bidra till att det gemensamma kulturarvet blir en angelägenhet för alla, så att det offentliga samtalet vidgas och fördjupas samt att medskapande och engagemang främjas. I propositionen presenteras övergripande prioriteringar och en rad konkreta förslag, bland annat en ny museilag.

Ansvariga statsråd
Alice Bah Kuhnke
Ansvariga departement
Kultur­departementet

Om kulturarvspolitiken

 • En ny kulturarvspolitik

  Fotografi ©Helene Schmitz (2015). Titel: The Blue Room. Ur serien: Earthworks.

  Den 31 maj antog riksdagen propositionen Kulturarvspolitik. Riksdagen beslutade också om ett antal tillkännagivanden. "Jag är oerhört stolt och glad över att Sverige för första gången har en samlad kulturarvspolitik. Detta var ett av mina mål för mandatperioden som nu är taget i hamn. Det är dessutom extra glädjande att beslutet är taget med en bred parlamentarisk majoritet över blockgränsen", säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Arbetet med att forma politiken

Foto: Regeringskansliet

Alice Bah Kuhnkes tal på Museernas vårmöte 2017

Den 25 april öppnade Museernas vårmöte 2017 i Södertälje. Temat för årets konferens handlade om hur digitaliseringen av samhället och museisektorn påverkar museernas verksamheter och arbetssätt.

Foto: Helena Långström/Regeringskansliet

Mötesplatser, kulturarv och kulturskola på agendan när Alice Bah Kuhnke besökte Örebro

I mars besökte kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke Örebro. I vattentornet Svampen mötte ministern representanter från Länsstyrelsen i Örebro län för ett samtal kring kulturmiljöernas roll i samhällsutvecklingen. I samband med mötet skruvade ministern även upp en byggnadsminnesplakett på Svampen. Svampen är ett av Örebros populäraste besöksmål.

Foto: Regeringskansliet

Besök vid Kvinnohistoriskt museum och Västerbottens länsmuseum i Umeå

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke besökte Umeå den 10 mars i samband med att staden firade den traditionsenliga samiska veckan. Ministern passade på att göra flera besök och samtala kring det samiska folkets kultur, kulturarv, språk och samhällsliv.

Foto: Regeringskansliet

Kulturarvspropositionen överlämnad

En kulturarvsproposition är överlämnad till riksdagen. Där beskrivs regeringens övergripande kulturarvspolitiska prioriteringar och en rad bedömningar och förslag presenteras, bland annat en ny museilag.

Foto: Emelie Bergbohm, Regeringskansliet

Alice Bah Kuhnke besökte kulturarvsinstitutioner i Washington

I slutet av september 2016 gjorde kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke en resa till Washington för att utbyta erfarenheter kring kulturarvsfrågor med några av USA:s ledande organisationer inom området. Dessutom deltog ministern på invigningen av The National Museum of African American History.

Foto: Länsstyrelsen i Kronoberg

Kulturmiljö i fokus när Alice Bah Kuhnke besökte länsstyrelsen i Kronoberg

Den 7 oktober reste kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke till Växjö, bland annat för att träffa medarbetare vid länsstyrelsen i Kronobergs län. Mötet präglades av hur länsstyrelsen arbetar med kulturmiljöfrågor.

Foto: Emelie Bergbohm/Regeringskansliet

Alice Bah Kuhnke firade Hembygdens helg på Skansen

När hembygdsförbundet firade 100-årsjubileum på Skansen i Stockholm gjorde kultur- och demokratiministern ett besök på friluftsmuseet som ett led i arbetet med den planerade kulturarvspolitiska propositionen.

Foto: Katarina Nimmervoll/Statens historiska museum

Museers roll i samhället

I syfte att hämta in kunskap om och diskutera museers roll i samhället, gjorde kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke ett besök på Historiska museet i Stockholm. Med på mötet var representanter från flera museer.

Foto: Emelie Bergbohm/Regeringskansliet

På besök i Lärbro kyrka för att lära mer om det kyrkliga kulturarvet

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke besökte Lärbro kyrka på Gotland för att ta del av kunskap från Svenska kyrkan och Riksantikvarieämbetet om den kyrkoantikvariska ersättningen och det kyrkliga kulturarvet.

Röster om kulturarv

 • Qaisar Mahmood
  Qaisar Mahmood, författare och avdelningschef vid Riksantikvarieämbetet. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  1. Qaisar Mahmood: Kulturarv handlar mycket om makt

  - Jag tycker att det är viktigt att man synliggör maktdimensionen i kulturarvsfrågan, för kulturarv handlar mycket om makt. Vem är det som väljer ut saker ur det förgångna för att koppla ihop det med i dag, och i vilket syfte? Det säger Qaisar Mahmood, författare och avdelningschef vid Kulturmiljöavdelningen på Riksantikvarieämbetet.

 • Maja Hagerman
  Maja Hagerman, journalist, tv-producent och författare. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  2. Maja Hagerman vill se ett museum om samhällets förändring under 1900-talet

  - Det finns så mycket 1900-talshistoria som är fantastisk och laddad. Både vad gäller demokratin, allmänna rösträtten, kvinnornas insteg på arbetsmarknaden – jag tycker vi behöver en arena för att sätta ihop tanken på hur vårt samhälle har förändrats. Det säger Maja Hagerman, journalist, tv-producent och författare.

 • Hans Ruin
  Hans Ruin, filosof och professor i filosofi vid Södertörns högskola. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  3. Hans Ruin ser kulturarvet som en dynamisk plats

  - Kulturarv handlar mycket om föremål, det kan vara samlingar i museer och byggnader, och vikten att vårda dessa. Samtidigt är det viktigt att förstå att kulturarvet i sig inte är ett föremål. Man måste snarare se kulturarvet som en dynamisk plats, som i vissa fall kan vara knutet till föremål, men som är ett helt område för diskussion och möten. Det säger Hans Ruin, filosof och professor i filosofi vid Södertörns högskola.

 • Johanna Haverlind
  Johanna Haverlind, utställningschef vid Arbetets museum. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  4. Johanna Haverlind: Bredda kulturen i hela landet

  - Det finns många medskick man skulle vilja göra, ett av dem är att bredda kulturen i hela landet. Det säger Johanna Haverlind, utställningschef vid Arbetets museum i Norrköping.

 • Lars Burman
  Lars Burman, överbibliotekarie vid Uppsala Universitetsbibliotek. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  5. Lars Burman: Den riktigt stora utmaningen är digitaliseringen

  - Den riktigt stora utmaningen är digitaliseringen av samhället. Vi genomlever en total omvälvning och revolution som kommer att beröra kulturarvssektorn mycket. Det säger Lars Burman, överbibliotekarie vid Uppsala Universitetsbibliotek.

 1. 1 Qaisar Mahmood: Kulturarv handlar mycket om makt
 2. 2 Maja Hagerman vill se ett museum om samhällets förändring under 1900-talet
 3. 3 Hans Ruin ser kulturarvet som en dynamisk plats
 4. 4 Johanna Haverlind: Bredda kulturen i hela landet
 5. 5 Lars Burman: Den riktigt stora utmaningen är digitaliseringen

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök