Hans Ruin om kulturarvet som en dynamisk plats

I fem intervjuer ger forskare och erfarna praktiker från kulturarvssektorn sina reflektioner och medskick till regeringen i arbetet med att ta fram en förnyad kulturarvspolitik.

- Kulturarv handlar mycket om föremål, det kan vara samlingar i museer och byggnader, och vikten att vårda dessa. Samtidigt är det viktigt att förstå att kulturarvet i sig inte är ett föremål. Man måste snarare se kulturarvet som en dynamisk plats, som i vissa fall kan vara knutet till föremål, men som är ett helt område för diskussion och möten. Det säger Hans Ruin, filosof, skribent, översättare och professor i filosofi vid Institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskola.

- Vi ser en stor och aktiv diskussion om kulturarvet som vi inte sett på länge, delvis som ett gensvar mot att frågan om kulturarv har politiserats. Ett kulturkritiskt perspektiv har kommit in på institutionerna där man ställer frågor om hur man byggt upp sina samlingar. Det är intressant att det kommit in ett sådant tänkande och det skall man bygga vidare på.

Bakgrund

Den 15 mars samlades ett tjugotal forskare och erfarna praktiker från kulturarvssektorn på Kulturdepartementet för att reflektera över statens insatser på kulturarvsområdet. I fem intervjuer möter vi några av deltagarna. I intervjuerna delar de med sig av sina tankar kring sektorns utveckling och utmaningar. De berättar också om vilka medskick de vill göra till regeringen i arbetet med att ta fram en förnyad kulturarvspolitik.