Johanna Haverlind vill bredda kulturen i hela landet

I fem intervjuer ger forskare och erfarna praktiker från kulturarvssektorn sina reflektioner och medskick till regeringen i arbetet med att ta fram en förnyad kulturarvspolitik.

- Det finns många medskick man skulle vilja göra, ett av dem är att bredda kulturen i hela landet. Det säger Johanna Haverlind, utställningschef på Arbetets museum i Norrköping. Som utställningschef har hon fokuserat på att dokumentera och berätta om samtiden och människors lika värde.

Johanna Haverlind lyfter fram att våga bredda berättelserna som man samlar in på olika sätt.

- Jag tycker att museerna tar ett steg framåt i utvecklingen inom kulturarvsområdet, men det finns fortfarande mycket att göra för att göra det angeläget för alla. Det jag ser som den största utmaningen för oss på Arbetets museum är hur vi skall kunna inkludera alla på olika sätt. Det gäller att involvera, att börja prata med varandra och med våra nya besöksgrupper som vi vill nå för att se vilka utställningar vi ska producera och vilket tilltal vi ska ha.

Bakgrund

Den 15 mars samlades ett tjugotal forskare och erfarna praktiker från kulturarvssektorn på Kulturdepartementet för att reflektera över statens insatser på kulturarvsområdet. I fem intervjuer möter vi några av deltagarna. I intervjuerna delar de med sig av sina tankar kring sektorns utveckling och utmaningar. De berättar också om vilka medskick de vill göra till regeringen i arbetet med att ta fram en förnyad kulturarvspolitik.