Lars Burman lyfter fram digitaliseringen och tillgängligheten i kulturarvssektorn

I fem intervjuer ger forskare och erfarna praktiker från kulturarvssektorn sina reflektioner och medskick till regeringen i arbetet med att ta fram en förnyad kulturarvspolitik.

- Den riktigt stora utmaningen är digitaliseringen av samhället. Vi genomlever en total omvälvning och revolution som kommer att beröra kulturarvssektorn mycket. Det säger Lars Burman, överbibliotekarie vid Uppsala Universitetsbibliotek

- En annan utmaning är tillgängligheten. Nu finns det möjlighet att nå ut med kulturarvsmaterial, berättelser och föremål genom den digitala revolutionen, säger Lars Burman.

- Samtidigt har vi aldrig varit så rika på kulturarv. Hur skall vi välja och presentera det och hur ska den som vill vara en del av det kunna välja. Att som kulturbrukare själv hitta de rätta vägarna och skapa sin historia.

Bakgrund

Den 15 mars samlades ett tjugotal forskare och erfarna praktiker från kulturarvssektorn på Kulturdepartementet för att reflektera över statens insatser på kulturarvsområdet. I fem intervjuer möter vi några av deltagarna. I intervjuerna delar de med sig av sina tankar kring sektorns utveckling och utmaningar. De berättar också om vilka medskick de vill göra till regeringen i arbetet med att ta fram en förnyad kulturarvspolitik.