Maja Hagerman efterlyser en arena om hur samhället har förändrats under 1900-talet

I fem intervjuer ger forskare och erfarna praktiker från kulturarvssektorn sina reflektioner och medskick till regeringen i arbetet med att ta fram en förnyad kulturarvspolitik.

- Jag hoppas att man skall börja planera för ett museum om det långa 1900-talet, som börjar i slutet av 1800-talet och fortsätter in i våra dagar. Det säger Maja Hagerman, journalist, tv-producent och författare.

- Det finns så mycket 1900-talshistoria som är fantastisk och laddad. Både vad gäller demokratin, allmänna rösträtten, kvinnornas insteg på arbetsmarknaden – jag tycker vi behöver en arena för att sätta ihop tanken på hur vårt samhälle har förändrats.

Bakgrund

Den 15 mars samlades ett tjugotal forskare och erfarna praktiker från kulturarvssektorn på Kulturdepartementet för att reflektera över statens insatser på kulturarvsområdet. I fem intervjuer möter vi några av deltagarna. I intervjuerna delar de med sig av sina tankar kring sektorns utveckling och utmaningar. De berättar också om vilka medskick de vill göra till regeringen i arbetet med att ta fram en förnyad kulturarvspolitik.