Qaisar Mahmood lyfter fram maktdimensionen i kulturarvsfrågan

I fem intervjuer ger forskare och erfarna praktiker från kulturarvssektorn sina reflektioner och medskick till regeringen i arbetet med att ta fram en förnyad kulturarvspolitik.

- Jag tycker att det är viktigt att man synliggör maktdimensionen i kulturarvsfrågan, för kulturarv handlar mycket om makt. Vem är det som väljer ut saker ur det förgångna för att koppla ihop det med i dag, och i vilket syfte? Det säger Qaisar Mahmood, författare och avdelningschef vid Kulturmiljöavdelningen på Riksantikvarieämbetet.

- Beroende på vad vi definierar som kulturarv, kommer det att styra vilka berättelser vi kan skapa och vilka som har möjlighet att skapa identiteter och sammanhang i Sverige, säger Qaisar Mahmood.

- Jag tycker att kulturarvsfrågan går från att vara en sektorsfråga, till att bli en fråga som handlar om samhällsutveckling, i termer om hur vi brygger ett hållbart mångfaldssamhälle. Den resan ser jag är väldigt tydlig.

Bakgrund

Den 15 mars samlades ett tjugotal forskare och erfarna praktiker från kulturarvssektorn på Kulturdepartementet för att reflektera över statens insatser på kulturarvsområdet. I fem intervjuer möter vi några av deltagarna. I intervjuerna delar de med sig av sina tankar kring sektorns utveckling och utmaningar. De berättar också om vilka medskick de vill göra till regeringen i arbetet med att ta fram en förnyad kulturarvspolitik.