Foto: Folio bíldbyrå

Kunskap i samverkan - regeringens forskningsproposition

Sverige och världen står inför flera stora samhällsutmaningar. För att möta dessa utmaningar och utveckla ett modernt välfärdssamhälle behövs forskningsbaserad kunskap. Regeringens ambition är att stärka den fria forskningen samtidigt som forskningspolitiken ska kopplas till de globala samhällsutmaningar som är relevanta för vårt samhälle. I regeringens forskningspolitiska proposition Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft prioriteras tre globala samhällsutmaningar: klimat och miljö, hälsa och en ökad digitalisering. Andra delar i propositionen är bland annat ökade anslag till universitet och högskolor så att de kan ta långsiktigt ansvar för utvecklingen av forskningen samt hur vi ytterligare utvecklar vår innovationsförmåga.

  • Samhällsutmaningar tema i seminarieserie

    I mars inleds en seminarieserie om samhällsutmaningarna som tar sin utgångspunkt i den forskningspolitiska proposition Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft som presenterades hösten 2016. Fem lärosäten runt om i landet ska arrangera seminarier som tar sitt avstamp i de centrala samhällsutmaningarna: digitalisering, klimat, life science och hälsa, ett hållbart samhällsbyggande samt hur universitet och högskolor kan möta dessa genom utbildning, forskning och samverkan med samhället i stort.

  • Helene Hellmark Knutsson presenterar den forskningspolitiska propositionen

  • Samhällsutmaningarna

    Regeringen vill värna den fria forskningen samtidigt som forskningspolitiken svarar mot globala och nationella samhällsutmaningar. De prioriterade globala samhällsutmaningarna är klimat och miljö, hälsa och ökad digitalisering. Två nationella samhällsutmaningar är också prioriterade och de handlar om att skapa ett hållbart samhällsbyggande och om att höja kvaliteten i den svenska skolan. Ett antal satsningar som stärker den fria forskningen och svarar upp mot samhällsutmaningarna presenteras i propositionen.

Satsningar på forskning och innovation för att möta samhällsutmaningarna

Foto: Folio bildbyrå

Strategiska forskningssatsningar för att möta samhällsutmaningarna

Regeringen har efter diskussioner i Nationella innovationsrådet inrättat fem strategiska samverkansprogram. Den övergripande målsättningen med dessa är att gemensamt samordna innovationsinsatser för att stärka Sveriges konkurrenskraft och samtidigt möta de samhällsutmaningar som identifierats.

Foto: Malmö högskola

Starka och ansvarsfulla lärosäten

Lärosätena ansvarar för att tillgodose sina långsiktiga behov av kompetent personal som ska kunna bidra till verksamhetens kvalitet och konkurrenskraft. En förutsättning för att lyckas rekrytera forskare både nationellt och internationellt, och behålla dessa, är att lärosäten kan erbjuda alla, såväl kvinnor som män, attraktiva och trygga villkor.

Foto: Region Gävleborg

Innovationssatsningar

Forskning och innovation spelar en avgörande roll för att möta de globala samhällsutmaningar som vi står inför. Därför har regeringen i höstens budgetproposition föreslagit ökade anslag till forskning och innovation.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 27 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida