Ökningar av de statliga anslagen för forskning och innovation 2017–2020

Regeringen har i höstbudgeten aviserat en höjning av anslagen för forskning och innovation på över 3 miljarder kronor till 2020 (3 065 mnkr).

Satsningarna utvecklas nu i den forskningspolitiska propositionen och också i den energiforskningsproposition som presenteras inom kort. Inom ramen för den forskningspolitiska propositionen handlar det som en nivåhöjning på drygt 2,8 miljarder kr till 2020.

 

 
2017 2018 2019 2020
Universitet
och högskolor
15 520 780 1 300
Vetenskapsrådet   45 220 280 275
Vinnova 265 320 430 575
Formas 25 210 325 350
Forte 40 95 145 175
Rymdstyrelsen 0 25 40 40
RISE 0 100 100 100
Totalt 390 1 490 2 100 2 815