Samhällsutmaningar tema i seminarieserie

I mars inleds en seminarieserie om samhällsutmaningarna som tar sin utgångspunkt i den forskningspolitiska proposition Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft som presenterades hösten 2016. Fem lärosäten runt om i landet ska arrangera seminarier som tar sitt avstamp i de centrala samhällsutmaningarna: digitalisering, klimat, life science och hälsa, ett hållbart samhällsbyggande samt hur universitet och högskolor kan möta dessa genom utbildning, forskning och samverkan med samhället i stort.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, kommer att närvara vid dessa seminarier och bland annat tala om vikten av att hitta hållbara lösningar på dessa utmaningar.

- Vi måste arbeta tillsammans för att möta de stora samhällsutmaningar vi står inför. Genom de här seminarierna får vi ett forum för att diskutera hur satsningarna i forskningspropositionen omsätts i praktiken och gör störst nytta. Samhällsutmaningarna angår oss alla, och seminarierna ger också fler personer från akademin, näringslivet och andra delar av samhället möjlighet att diskutera dem.

Seminarierna hålls på följande lärosäten som vart och ett utgår från en samhällsutmaning:

  • 13 mars – Göteborgs universitet, Digitalisering
  • 7 juni – Umeå universitet , Klimat
  • 6 september – Karolinska institutet, Life science och hälsa
  • 22 november – Luleå tekniska universitet, Kompetensförsörjning och livslångt lärande
  • 16 januari 2018 – Malmö högskola, Inkluderande och hållbara samhällen