Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Kunskapslyftet

För att kunna ge fler människor möjlighet att ta del av utbildning fortsätter utbyggnaden av det kunskapslyft som initierades 2015 med permanenta utbildningsplatser för Sverige. Kunskapslyftet ger människor chans att utbilda sig för att kunna få ett jobb, omskola sig till ett nytt yrke, få behörighet till högre utbildning, vidareutbilda sig för bättre karriärmöjligheter och bilda sig för ökat deltagande i samhällslivet och för personlig utveckling. Samtidigt som människor som vill utvecklas får möjlighet att göra det, förstärks också möjligheten för såväl offentlig sektor som näringsliv att få den kompetens de behöver. Tillgången på rätt utbildad arbetskraft är avgörande för svensk tillväxt, jobb och välfärd. Kunskapslyftet innebär en satsning på kvaliteten i utbildningen samtidigt som det skapas ett stort antal nya permanenta utbildningsplatser inom komvux, yrkeshögskolan, universitet och högskolor samt inom folkhögskolan.

Ansvariga statsråd
Anna Ekström
Matilda Ernkrans
Ansvariga departement
Utbildnings­departementet

Kunskapslyftets delar

 • Studenter samlade runt ett bord.
  Studenter samlade runt ett bord. Foto: Folio/Maskot

  Kommunal vuxenutbildning (komvux)

  För många är en fullständig gymnasieutbildning en förutsättning för att få ett jobb och kraven på även eftergymnasial utbildning för jobb blir allt vanligare. Genom utbildning i komvux på gymnasial nivå kan vuxna läsa färdigt en oavslutad gymnasieutbildning för att uppnå behörighet till eftergymnasial utbildning.

 • Mobile Creative-programmet på Hyper Island i Hägersten.
  Mobile Creative-programmet på Hyper Island i Hägersten. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

  Yrkeshögskola

  Inom yrkeshögskolan finns kvalificerade yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå, som ska komplettera utbudet av yrkesutbildning inom högskolan. Alla utbildningar utformas i tät samverkan med arbetslivet och nio av tio av de som studerat på yrkeshögskolan har jobb året efter examen.

 • Studenter vid Kungliga musikhögskolan
  Studenter vid Kungliga musikhögskolan. Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

  Högskola

  Regeringen bygger ett modernt kunskapssamhälle med högklassig forskning och utbildning i hela landet. Den högre utbildningen ska möjliggöra ett livslångt lärande oavsett var du bor i landet. För regeringen är det viktigt att det finns goda möjligheter att återvända till högskolan eller påbörja en högskoleutbildning senare i livet för att skaffa sig ny kompetens, fördjupa tidigare kunskap eller specialisera sig.

 • Kvinnokurs och allmänkurs vid Botkyrka folkhögskola.
  Kvinnokurs och allmänkurs vid Botkyrka folkhögskola. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

  Folkhögskola

  Folkhögskolans pedagogik kan ge det stöd och den stimulans som många som inte har fullföljt en utbildning i det reguljära utbildningssystemet behöver. För nyanlända kvinnor och män kan folkhögskolan vara en väg in i det svenska utbildningssystemet och samtidigt ge bra förutsättningar för att lära sig svenska.

 • Vuxenutbildning, ABF i Stockholm.
  Vuxenutbildning, ABF i Stockholm. Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

  Validering

  Regeringen tillsatte i november 2015 en delegation, Valideringsdelegationen 2015–2019, med uppdrag att följa, stödja och samordna ett intensifierat utvecklingsarbete inom valideringsområdet. Delegationens uppdrag var också att verka för att överblickbarhet, effektivitet och långsiktighet präglar utvecklingen av strukturer för validering på nationell och regional nivå.

 1. Kommunal vuxenutbildning (komvux)
 2. Yrkeshögskola
 3. Högskola
 4. Folkhögskola
 5. Validering

Innehåll om kunskapslyftet

Prenumerera

Totalt 64 träffar.

 • Anna Ekströms kompetensförsörjningsresa

  Under hösten 2017 fortsätter gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström sin kompetensförsörjningsresa som inleddes i april i år. Syftet är att ta del av erfarenheter runt om i landet samt att diskutera utmaningar, möjligheter och förutsättningar för den regionala kompetensförsörjningen. Särskilt fokus ligger på den regionala yrkesinriktade vuxenutbildningen.

 • Utbildningsdepartementets samlade budgetsatsningar 2018

  Sverige ska vara en ledande kunskapsnation som genom investeringar i högkvalitativ utbildning och forskning lägger grunden för vårt gemensamma samhällsbygge. Den svenska skolan ska utjämna socioekonomiska skillnader och ge alla människor möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. En förskola av hög kvalitet och en jämlik kunskapsskola med behöriga och kompetenta lärare ger våra barn och unga en god grund att stå på. Det ska finnas goda möjligheter att studera vidare under hela livet och i hela landet, och att komplettera sin utbildning eller omskola sig i vuxen ålder.

 • 5 000 nya utbildningsplatser inom folkhögskolan

  Regeringen genomför ett stort kunskapslyft för ett livslångt lärande och högre sysselsättning. Kunskapslyftet ger människor chans att utbilda sig bl.a. för att kunna få ett jobb. Som ett led i kunskapslyftet tillför regeringen medel till folkhögskolorna för allmän och särskild kurs motsvarande 5000 platser – en satsning på 671 miljoner kronor årligen.

 • Anna Ekström fortsätter kompetensförsörjningsresan i Kristinehamn och Karlstad

  (Ny version) Måndag 11 september reser gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström till Kristinehamn och Karlstad i syfte att föra rundabordssamtal om regionens kompetensförsörjning.

 • Remiss om utökning av gymnasieskolans yrkesprogram för grundläggande behörighet

  Även gymnasieskolans yrkesprogram ska ge grundläggande behörighet till högre utbildning. Förslaget som Utbildningsdepartementet nu skickar ut på remiss innebär att yrkesprogrammen utökas från dagens 2 500 poäng till att omfatta 2 700 eller 2 800 gymnasiepoäng. Den föreslagna ökningen skulle innebära att elevernas möjligheter att läsa kurser som ger grundläggande behörighet till högre utbildning stärks utan att eleverna behöver välja bort yrkeskurser som är centrala för deras utbildning.

 • Kraftig utbyggnad av yrkesutbildning för vuxna

  En gymnasieutbildning är i princip ett krav för att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Regeringen vill att fler ska få chansen att skaffa sig en gymnasial yrkesutbildning, komplettera sin gymnasieutbildning eller omskola sig till ett nytt yrke. Regeringen satsar därför ytterligare drygt 400 miljoner kronor 2018 för 7 750 platser inom regionalt yrkesvux. Av dessa är 1 000 platser vikta till yrkesförarutbildning.

 • Anna Ekström fortsätter kompetensförsörjningsresan i Östersund

  Måndag 21 augusti reser gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström till Östersund i syfte att föra rundabordssamtal om regionens kompetensförsörjning. Åtgärder för att stärka den regionala vuxenutbildningen diskuteras tillsammans med bland annat politiker, Arbetsförmedlingen och representanter från näringslivet. Under dagen besöker Anna Ekström även Jämtlands gymnasieförbund.

 • Gustav Fridolins, Anna Ekströms och Helene Hellmark Knutssons engagemang i Almedalen

  Utbildningsminister Gustav Fridolin, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, deltar under Almedalsveckan i Visby. På schemat står bland annat seminarier, paneldebatter, möten och samtal.

 • Ett nytt rekryterande studiestartsstöd

  Personer med kort utbildning löper betydligt högre risk för arbetslöshet än personer med högre utbildning. En särskild utmaning är därför att rusta den stora grupp vuxna som inte är etablerade på arbetsmarknaden med utbildning. För att förbättra denna grupps anställningsbarhet, förbättra kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden och underlätta matchningen till jobb inför regeringen ett studiestartsstöd.

 • Anna Ekström besöker Södertälje och fortsätter kompetensförsörjningsresan

  Måndag 19 juni reser gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström till Södertälje för att delta i rundabordssamtal om regionens kompetensförsörjning. Diskussion om den regionala vuxenutbildningens roll inom kompetensförsörjningen sker tillsammans med bland annat politiker, Arbetsförmedlingen och representanter från näringslivet. Under eftermiddagen besöker Anna Ekström även Tajen Fritidsgård för att ta del av deras arbete med digitalt och kreativt skapande.