Folkhögskolan

Folkhögskolans pedagogik kan ge det stöd och den stimulans som många som inte har fullföljt en utbildning i det reguljära utbildningssystemet behöver. För nyanlända kvinnor och män kan folkhögskolan vara en väg in i det svenska utbildningssystemet och samtidigt ge bra förutsättningar för att lära sig svenska.

Botkyrka Folkhögskola, Kvinnokurs och allmänkurs.
Botkyrka Folkhögskola, Kvinnokurs och allmänkurs. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

För att fler människor ska kunna få grundläggande behörighet till högskolestudier eller en yrkesinriktad utbildning tillförs medel till folkhögskolans allmänna och särskilda kurser motsvarande 1 000 platser årligen från och med år 2016. Det utöver de 2 000 platser årligen på allmän kurs som aviserades i vårändringsbudgeten.

Dessutom tillförs medel motsvarande 1 000 platser på studiemotiverande kurser och medel motsvarande 1 000 platser på yrkesutbildning för långtidsarbetslösa inom ramen för arbetsmarknadspolitiken.