Högskola

Regeringen bygger ett modernt kunskapssamhälle med högklassig forskning och utbildning i hela landet. Den högre utbildningen ska möjliggöra ett livslångt lärande oavsett var du bor i landet. För regeringen är det viktigt att det finns goda möjligheter att återvända till högskolan eller påbörja en högskoleutbildning senare i livet för att skaffa sig ny kompetens, fördjupa tidigare kunskap eller specialisera sig.

Studenter vid Kungliga musikhögskolan.
Studenter vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm. Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Regeringen har i flera budgetpropositioner tillfört medel för en permanent utbyggnad av högskolan. Framför allt har utbyggnaden riktats mot samhällsviktiga utbildningar där bristen på kompetens är stor, till exempel lärar- och förskollärarutbildningar, utbildningar inom hälsa och sjukvård och samhällsbyggnadsutbildningar inklusive ingenjörer. Utbyggnaden görs i hela landet för att ge så många som möjligt tillgång till högskoleutbildning. Samtidigt har regeringen förstärkt kvaliteten inom högskolan, bland annat med särskilda resurser för högre kvalitet inom lärarutbildningarna och utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap. Regeringen har även infört ett nytt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning. Regeringen avsätter medel som motsvarar 25 000 utbildningsplatser när utbyggnaden är klar.