Kunskapslyftet – resultat och vägledande principer

Viktiga målsättningar för regeringen är bland annat att alla ska ha en fullföljd gymnasieutbildning och att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i EU till 2020. Kunskapslyftet är en del i arbetet att nå dessa mål. Vägledande principer för kunskapslyftets utbildningar är att utbildningarna ska vara tillgängliga för alla under hela livet och att det livslånga lärandet ska stimuleras. Återvändsgränder och inlåsningseffekter i utbildningssystemet ska undanröjas och utbildningarna ska finnas tillgängliga för alla individer, oavsett förkunskaper och behov. Utbildningen ska anpassas efter varje individs behov och förutsättningar.

Tre studenter samtalar och studerar.
Cirka 44 000 extra utbildningsplatser inom utbildningsväsendet för vuxna för 2016. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Hittills har kunskapslyftet bland annat inneburit:

  • Cirka 44 000 extra utbildningsplatser inom utbildningsväsendet för vuxna för 2016, som fram 2019 som fram till 2019 planeras för nästan 70 000 platser enligt budgetpropositionen 2017.
  • Regionalt yrkesvux med samverkan mellan kommuner.
  • Särskilda platser har avsatts för yrkesvux i kombination med studier i svenska språket.
  • En rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux.
  • Nya syften för orienteringskurser som nu kan inrättas för att ge modersmålsstöd, studiehandledning på modersmål och yrkessvenska.
  • En valideringsdelegation som har påbörjat arbetet med att ta fram en nationell, sammanhållen struktur för validering.